Τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρίπολης με 23 θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρίπολης με 23 θέματα.

Σας καλούμε την 9η Μαϊου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί στις 10-5-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ορισθησομένη στην Τ.Δ.Ε. Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΤΕΑΜ Τριπόλεως κατά την εκδίκαση ένστασης κατά των Μ29/2016 ΠΕΕ και Μ68/2016 ΠΕΠΕΕ

2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1083 και Αρ. Πιν. 91) προσφυγής του Τσατσουλή Θεοδώρου κατά του Δήμου Τρίπολης

3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 14-6-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 656 και Αρ. Πιν. 19) έφεσης της Δρακοπούλου Ευφροσύνης κ.λ.π. (σύνολο 15 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης) κατά του Δήμου Τρίπολης και της 272/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1079 και Αρ. Πιν. 89) προσφυγής του Ζαχαρόπουλου Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Τρίπολης και της 90/21-3-2013 απόφασης Δημάρχου

5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1081 και Αρ. Πιν. 90) προσφυγής της «ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης και της σχετικής απόφασης Δημάρχου

6. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αναπηρικό περίπτερο η άδεια του οποίου ανήκε στο Δημήτριο Σαραντόπουλο με μισθωτή τον Παναγιώτη Παπαπέτρου και τα αιτούμενα υπ’ αυτού με την από 25-11-2015 αίτησή του προς το Δήμο μας

7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 7-6-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1058 και Αρ. Πιν. 139) προσφυγής της «ΟΤΕ ΑΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης

8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1105 και Αρ. Πιν. 102) προσφυγής της «ΟΤΕ ΑΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης

9. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 223/2016 απόφ. Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για υποβολή ένστασης στο ΥΠΕΚΑ επί του επιμερισμού ειδικού τέλους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω εγκατάστασης αιολικών σταθμών και γραμμών όδευσης στην Τοπική κοινότητα Αθήναιου, σύμφωνα με το Ν. 3468/2006 άρθρο 25

10. Αποδοχή ή μη της με αρ. πρωτ. 16211/26-4-2016 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σαμαρτζή Λεωνίδα που αφορά την υπ’ αριθ. 77/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

11. Αποδοχή ή μη της με αρ. πρωτ. 16211/26-4-2016 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σαμαρτζή Λεωνίδα που αφορά την υπ’ αριθ. 76/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών για την επίδοση κατασχετηρίων οφειλετών του Δήμου σε Τραπεζικά ιδρύματα

13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στην Πολιτιστική συνδρομή Cemetery route του Συμβουλίου της Ευρώπης

14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση αναμνηστικής μαρμάρινης πλάκας Κυπρίων στη Δ.Ε. Τρίπολης

15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Υλικών-ανταλλακτικών συντήρησης εργαλείων πρασίνου

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή στέγης στο παλιό Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Ψηλής Βρύσης Δ.Ε. Τεγέας»

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την με απευθείας ανάθεση, εκτέλεση του έργου: «Διάνοιξη τάφρων στην Δ.Ε. Τρίπολης»

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Τοποθέτηση φωτιστικών στύλων στην ΤΚ Στενού»

19. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση συστήματος κλιματισμού κτιρίου Δημαρχείου»

20. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος- Κωδικός δικαιούχου 60630

21. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος- Κωδικός δικαιούχου 41459

22. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος- Κωδικός δικαιούχου 49852

23. Έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών για τη συντήρση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συγχαρητήρια Δημάρχου Γορτυνίας στο ΓΕ.Λ. Βυτίνας

Με αφορμή την βράβευση του ΓΕ.Λ. Βυτίνας με ευρωπαϊκή...

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων 500 ωφελουμένων από τον Δήμο Οιχαλίας για κατάρτιση και πρακτική εκπαίδευση

Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψηφίους...

Πυρκαγιά στην Αργολίδα από Λυρκεία προς Δούκα – Κλήθηκαν εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής λίγο πρίν τις 12 το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο