Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων από Δ.Ο.Υ. σε όλους τους Αθλητικούς Συλλόγους

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων από Δ.Ο.Υ. σε όλους τους Αθλητικούς Συλλόγους

Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ., το οποίο μας απέστειλε η Ε.Ο.Κ. 23-10-2019 και προβλέπει τη διαδικασία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., του Ν.4557/2018

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4).

Καταληκτική ημερομηνία : 31/10/2019.

- Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα αρχεία: Φ.Ε.Κ. 2443