ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΕυρώπηΟυραγός η Ελλάδα σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Ουραγός η Ελλάδα σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Σημαντική υστέρηση σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και ψηφιακής ανάπτυξης, γενικότερα, εξακολουθεί να εμφανίζει η Ελλάδα, παρά τα όποια βήματα ψηφιοποίησης έχουν γίνει στη χώρα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι τελευταία ανάμεσα σε 34 χώρες της Ευρώπης όσον αφορά το ποσοστό των websites του Δημοσίου, που είναι φιλικά σε κινητές συσκευές, το οποίο ανέρχεται σε μόλις το 9,25%.

Επιπλέον, στον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η χώρα μας το 2017 κατέλαβε την 26η θέση συνολικά και την 24η στον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Είναι δε στις τελευταίες θέσεις σε μια σειρά από παρόμοιες διεθνείς αξιολογήσεις.

Την εικόνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα αποτυπώνει νέα έρευνα της διαΝΕΟσις υπό τον συντονισμό του καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη. Η έρευνα (Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα) διαπιστώνει ότι αφενός ελάχιστες δομές της δημόσιας διοίκησης χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις και πληροφοριακά συστήματα. Αφετέρου πολλές από αυτές που υπάρχουν είναι προβληματικές ή δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, ενίοτε όχι εξαιτίας κακής υλοποίησης ή προβλημάτων με την τεχνολογία, αλλά εξαιτίας του αλλοπρόσαλλου σχεδιασμού του Δημοσίου.

Η έρευνα διαπιστώνει, πάντως, ότι, παρά την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και την απουσία διαχρονικού οράματος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα. Μεταξύ αυτών οι ερευνητές εντάσσουν το ότι η χώρα έχει “Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, καθώς και “Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική”. Αυτή η στρατηγική προβλέπει παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ενιαίας “κυβερνητικής” πύλης στο ίντερνετ (gov.gr), η κοινή ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, η “έξυπνη” διασύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων, καθώς και μια σειρά από προδιαγραφές για όλα τα νέα έργα πληροφορικής του Δημοσίου.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση, εδώ:

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

Μετάβαση στο περιεχόμενο