ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΕλλάδαΤο νέο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο θα ισχύσει και για τους Δήμους

Το νέο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο θα ισχύσει και για τους Δήμους

Επεκτείνεται και στους δήμους η ισχύς των διατάξεων του νόμου για το νέο σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Γ. Μπαλάφας, το τρίτο μέρος του ν.4369/2016 που αφορά σε θέματα βαθμολογικής εξέλιξης υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, τίθεται σε εφαρμογή και στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύουν μετά τον ν.4369/2016 και ειδικότερα το Μέρος Γ΄ αυτού, με τις οποίες ρυθμίζονται, παγίως και μεταβατικά, θέματα που αφορούν εν γένει στην βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Δεδομένου ότι στο Μέρος Γ΄ του νέου νόμου εμπεριέχονται ομοίου περιεχομένου διατάξεις και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων σας γνωρίζουμε ότι τα οριζόμενα στην ανωτέρω διευκρινιστική εγκύκλιο εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, το οποίο υπάγεται στις επίμαχες διατάξεις του Κώδικα».

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες Προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ανεξαρτήτως της μη λειτουργίας των υπηρεσιακών τους συμβουλίων λόγω λήξης της θητείας των μελών τους, οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 4369/2016.

Ο ένας μήνας διαθεσιμότητας, λόγω διενέργειας μετάταξης στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016.

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο μετά τη νομοθετική επίλυση του θέματος της συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για το δημόσιο όλοι οι υπάλληλοι κατατάσσονται στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό και κατόπιν υπολογισμού του συνολικού αναγνωρισμένου χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και του χρόνου που προκύπτει από τα πρόσθετα τυπικά προσόντα που τυχόν κατέχουν οι υπάλληλοι έως και την 31η/12/2015, κατατάσσονται βάσει του συνολικού χρόνου κατάταξής τους στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό.

Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο Δ΄ και καταληκτικός ο Α΄, ενώ οι υπάλληλοι κατηγορίες ΥΕ εισάγονται στην υπηρεσία με βαθμό Ε΄ και αποχωρούν με βαθμό 

 

airetos.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο