Περισσότεροι από 195 χιλιάδες πολίτες ωφελήθηκαν από την “Ψηφιακή Αλληλεγγύη”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιδιώκοντας τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αναλφαβητισμού και στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2014-2020», το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενεργώντας ως Δικαιούχος, υλοποίησε, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ), την δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

 

Ολοκληρώνεται αύριο και τυπικά η δράση της Ψηφιακής Αλληλεγγύης που υλοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η οποία προσέφερε δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, δωρεάν εξοπλισμό πληροφορικής και κατάρτιση σε περισσότερους από 195 χιλιάδες πολίτες, ενώ συνεργάστηκαν περισσότερες από 370 επιχειρήσεις τεχνολογίας κάθε μεγέθους.

Επιδιώκοντας τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αναλφαβητισμού και στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2014-2020», το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενεργώντας ως Δικαιούχος, υλοποίησε, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ), την δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης».

Οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλεγγύης έδωσαν την ευκαιρία στις ομάδες πληθυσμού οι οποίες, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν υποστεί σοβαρές εισοδηματικές απώλειες και κινδυνεύουν να καταστούν «ψηφιακά αναλφάβητες» να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε στιςοκτώ (8) περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης της χώρας, όπου συμπεριλαμβάνονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός κουπονιού (voucher) «Ψηφιακής Αλληλεγγύης», το οποίο ανταλλάχθηκε από τους δικαιούχους στις επιχειρήσεις που ανέλαβαν την υλοποίηση της δράσης. Δικαιούχοι του κουπονιού ήταν δυνητικά όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες μέσω της δράσης αυτής είχαν την δυνατότητα:

· να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν διαδικτυακή σύνδεση για 12 μήνες με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (12ευρώ/μήνα)

· να αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop (230ευρώ)

· να καταρτισθούν στις βασικές δεξιότητες χρήσης των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. (60ευρώ-προαιρετικά)

Αναλυτικά, η δράση της Ψηφιακής Αλληλεγγύης, με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ είχε τα εξής αποτελέσματα και ωφελούμενους:

· Νέες διαδικτυακές συνδέσεις: 175.240

· Απόκτηση εξοπλισμού: 195.840

· Συμμετοχές σε πρόγραμμα κατάρτισης: 7.119

· Η «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» υλοποιήθηκε στις 8 επιλεγμένες περιφέρειες της Ελλάδος, και η συμμετοχή των ωφελουμένων υπήρξε σημαντικότατη. 372 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα έλαβαν μέρος ως προμηθευτές εξοπλισμού, 7 μεγάλοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών λειτούργησαν ως προμηθευτές σταθερής και κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης (4G, ADSL) και 733 σύμβουλοι εκπαίδευσης συμμετείχαν για την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους ωφελούμενους, που αιτήθηκαν υποστήριξης.

· Η διάρκεια της Δράσης, έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 έδωσε τη δυνατότητα σε 195.840 πολίτες να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές συναλλαγές.

· Συντριπτικό ποσοστό αυτών διατήρησε τη σύνδεση και μετά το πέρας της επιδότησης, αδιάψευστο στοιχείο ότι η Δράση αντιμετώπισε ουσιαστικά την ανάγκη αυτής της κοινωνικής ομάδας για συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως πρωτοπόρο στη χώρα στις ψηφιακές εφαρμογές, ανέλαβε συνολικά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής του έργου μέσω δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τηλεπικοινωνιών, πρότυπης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του τεχνικού κόσμου και των πολιτών ώστε να διεκπεραιωθεί το έργο. Σε πρώτο στάδιο, ενεργοποίησε το μηχανισμό για την προώθηση της λειτουργίας της «Ψηφιακής Σύγκλισης» μέσω της προμήθειας του κουπονιού Ψηφιακής Αλληλεγγύης στους Δικαιούχους Κοινωνικού Μερίσματος. Στη συνέχεια, παρείχε υποστήριξη στους εμπλεκόμενους προμηθευτές (WIND, VODAFONE, COSMOTE, GERMANOS, KOTSOVOLOS, MEDIAMARKT, PUBLIC και δεκάδες άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΤΠΕ) ενώ τέλος, ανέλαβε τη λογιστική εκκαθάριση και την επαλήθευση της επιλεξιμότητας των δαπανών, την αξιολόγηση της δράσης καθώς το δειγματοληπτικό έλεγχο των ωφελούμενων. Επιπλέον, με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων κοινών αλλά και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ωφελουμένων υλοποιήθηκαν ημερίδες στις Περιφέρειες που συμμετείχαν στη δράση.

Ενόψει της τυπικής ολοκλήρωσης της δράσης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως φορέας υλοποίησης του έργου, ο σύμβουλος αξιολόγησης, εκπρόσωποι των τηλεπικοινωνιακών παρόχων καθώς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα συνάντηση εργασίας για την αξιολόγηση του έργου ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, να ενισχυθεί η δικτύωση και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από τους εμπλεκόμενους φορείς για μελλοντικές αντίστοιχες δράσεις. Το σύνολο των συμπερασμάτων αλλά και της αξιολόγησης των ζητημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της δράσης θα κατατεθούν τόσο στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ). Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν, τα συμπεράσματα που έχουν αξία για την αξιολόγηση της δράσης αλλά και το σχεδιασμό αντίστοιχων μελλοντικών δράσεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο έχουν ως εξής:

Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2014 – 2020», η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και με την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατάρτισε το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Ψηφιακή Αλληλεγγύη είναι Δράση του προγράμματος που υπακούει ακριβώς στην απαίτηση της Στρατηγικής αυτής, και συγκεκριμένα στη διάθεση εξοπλισμού σε ειδικές ομάδες πληθυσμού για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, επιλεγμένοι βάσει οικονομικών και γεωγραφικών κριτηρίων, είναι και δικαιούχοι μίας Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης, που τους δίνει τη δυνατότητα 100% επιδοτούμενης απόκτησης εξοπλισμού (tablet, notebook, laptop), ταυτόχρονα επιδοτώντας επίσης, σε ποσοστό 100%, την απαιτούμενη πρόσβαση μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Έτσι, η κοινωνικά ευαίσθητη αυτή ομάδα εισάγεται στον κόσμο της πληροφορίας. Αποκτά δεξιότητες, χρησιμοποιεί νέες υπηρεσίες και δικτυώνεται κοινωνικά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο φορέας που, με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα κατάφερε να υλοποιήσει το σπουδαίο αυτό έργο προς όφελος της κοινωνίας. Με γνώση του αντικειμένου και εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων προγραμμάτων, το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ υποστήριξε και πρόσφερε στους πολίτες τη δυνατότητα:

• διαδικτυακής σύνδεσης

• απόκτησης βασικού εξοπλισμού πρόσβασης στο διαδίκτυο

• κατάρτισης στις βασικές δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών

Το σύνολο της οργάνωσης της Δράσης, η βοήθεια προς τους Παρόχους/Προμηθευτές για την επίλυση των αποριών και εκκρεμοτήτων τους, η πλήρης, έγκαιρη και αποτελεσματική εκκαθάριση όλων των φακέλων επιδοτήσεων, αποτέλεσαν κρίσιμα σημεία στην υλοποίηση του προγράμματος και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ώθηση του τομέα και την ενδυνάμωση της αγοράς. Με την «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» έγινε γνωστή μία πλευρά της τεχνολογίας σε μία ομάδα πολιτών αποκομμένη από τον ψηφιακό κόσμο.

cretalive.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Αρμενίας κ. Tigran Mkrtchyan είχε ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Αρμενίας κ. Tigran Mkrtchyan πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, στο γραφείο του στο Δημαρχείο Κορίνθου.           Συζήτησαν για τις στενές σχέσεις που διαχρονικά διατηρεί η πόλη της Κορίνθου με την Αρμενία και για αδελφοποίηση της Κορίνθου με αντίστοιχη πόλη της Αρμενίας με πρόταση του

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley – ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Στον χάρτη του πανελληνίου πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ μπαίνει η...

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής στις 27/5/2024

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [162.00 B] The post Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής στις 27/5/2024 appeared first on .

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο