Μαΐου 16, 2020

Σπάρτη: Γονείς και φοιτητές, συνωστισμένοι και εκτεθειμένοι στην ζέστη παραλαμβάνουν συγγράμματα

Στη Σπάρτη σήμερα παραδίδουν στους φοιτητές συγγράμματα σε μια "κλούβα" μέσα στον ήλιο με 40ο βαθμούς και χωρίς κανένα συντονισμό, στο πόδι, χωρίς μέτρα ασφαλείας για περισσότερο από  2 ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του pna στην Σπάρτη Τάκη Κούρου, τα συγγράμματα μοιράζονται μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στην κεντρική οδό Κων. Παλαιολόγου ενώ γονείς και φοιτητές περιμένουν εκτεθειμένοι...μέσα στη ζέστη, να τονίσουμε ότι χθες η Σπάρτη έκανε ιστορικό μέγιστης θερμοκρασίας με 40,7 C, ενώ όπως βλέπετε στις φωτογραφίες και στο βίντεο δεν τηρείται κανένα μέτρο πρόληψης για την προστασία από τον κορονοϊό.

syggramata3

Μεγάλη η ταλαιπωρία και η δυσαρέσκιά για τον κόσμο που περιμένει ενώ όπως θα διαβάσετε παρακάτω τα συγγράμματα έπρεπε να μοιράζονται κατ οίκον και όχι στον δρόμο. Τουλάχιστον σε κάποιο σημείο που να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και κυρίως με μέτρα πρόληψης.

Γιατί μοιράζονται τα Φοιτητικά Συγγράμματα?:

Η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων "ΕΥΔΟΞΟΣ" παραθέτει στους φοιτητές την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1271Β/09.04.2020 που αφορά την διαδικασία δήλωσης και διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Επίσης παραθέτει την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την έναρξη των δηλώσεων και της κατ'οίκον διανομής συγγραμμάτων για την Εαρινή περίοδο του Ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

Η κοινή υπουργική απόφαση

Υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που καθορίζει τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020

syggramata4

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους του δικαιούχους φοιτητές, για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους, πραγματοποιείται με κατ΄ οίκον διανομή αυτών. Η διαδικασία διανομής πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους, ενώ το κόστος μεταφοράς για την κατ' οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους. Η διαδικασία της κατ' οίκον διανομής των συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων στον "ΕΥΔΟΞΟ" και ολοκληρώνεται το αργότερο έως 15 Ιουνίου 2020.

Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να προβούν σε υποβολή δήλωσης επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο στον "ΕΥΔΟΞΟ" κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το ΥΠΑΙΘ. Κατά την υποβολή της δήλωσης οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην καρτέλα "Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης" προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ' οίκον παράδοση (και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα. Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν πιθανόν επιστρέψει στις οικίες τους δηλώνουν επίσης ως τόπο παράδοσης, αυτόν που επιθυμούν να παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ’ οίκον διανομή αφορά τόσο την ελληνική επικράτεια, όσο και την Κύπρο).

Διαδικασία κατ΄οίκον αποστολή τους

Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

1. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433).

2. Η διαδικασία διανομής της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και διαθέτουν την εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχος φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

3. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ολοκληρώνεται το αργότερο έως 15 Ιουνίου 2020. Η προθεσμία της παρούσας απόφασης δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση μόνο μία φορά.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia