Ιανουαρίου 24, 2021

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας

Μαΐου 15, 2020

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται στη πόλη της Νεμέας Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Νεμέας .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και των οικονομικών προσφορών (σε κλειστό αδιαφανή φάκελο) για τους ενδιαφερόμενους είναι από την 15 η Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή μέχρι και την 28η Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Η ώρα 11:00 π.μ., ορίζεται και ως ώρα λήξης του διαγωνισμού και παραλαβής των αιτήσεων και των οικονομικών προσφορών.

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της αποσφράγισης από την τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στα τηλ.: 2746360128 - 2746360118, Φαξ:2746024135, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia