Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Ναυπλιέων

Σεπτεμβρίου 05, 2020
5 έμμισθοι και 2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ναυπλιέων.
Με απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. 
Δημήτρη Κωστούρου 
ορίζονται από την Κυριακή 06-09-2020 μέχρι και την Κυριακή 05-09-2021 οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ναυπλιέων:
1. Γαβρήλο Σταύρο
2. Δρούγκα Γεώργιο
3. Ζέρβα Χρήστο
4. Λυκομήτρο Αλέξανδρο
5. Μπαρού Ραφαήλ
Επιπρόσθετα ορίζονται από την Κυριακή 06-09-2020 μέχρι και την Κυριακή 05-09-2021 οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως άμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ναυπλιέων:
1. Αναστασίου -Σμυρναίου Κωνσταντίνα
2. Λέντζο Παναγιώτη
Γ. Μεταβιβάζουμε στους ανωτέρω αντιδημάρχους τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Στον κ. Γαβρήλο Σταύρο μεταβιβάζουμε την ευθύνη , τον συντονισμό και την εποπτεία της πολιτικής προστασίας.
2. Στον κ. Δρούγκα Γεώργιο μεταβιβάζουμε την ευθύνη , τον συντονισμό και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ήτοι του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών, εσόδων και περιουσίας και Ταμείου και την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών.
3. Στον κ. Ζέρβα Χρήστο μεταβιβάζουμε
α) την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση :
με ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
με τη λειτουργία του αρχείου,
με κληρονομιές και κληροδοτήματα ευεργετών του Δήμου,
 με το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης.
β) την υπογραφή αποφάσεων που εκδίδονται από το Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες για τέλεση πολιτικών γάμων, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις .
4. Στον κ. Λυκομήτρο Αλέξανδρο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) τον συντονισμό, την εποπτεία και ευθύνη :
της υπηρεσίας αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
του ελέγχου κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων του δήμου καθώς και της υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών,
της λειτουργίας και εποπτείας υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου.
β) την υπογραφή των αδειών και των βεβαιώσεων των λαϊκών αγορών.
5. Στον κ. Μπαρού Ραφαήλ μεταβιβάζουμε την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με την Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία του Δήμου και ειδικότερα:
τη λειτουργία και εποπτεία του κοινωνικού ιατρείου ,του κοινωνικού φαρμακείου, του κοινωνικού φροντιστηρίου
τη διοικητική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ
τη διενέργεια και οργάνωση της σίτισης απόρων, όταν αυτό απαιτείται
τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δ.Ναυπλιέων
6. Στην κα. Αναστασίου -Σμυρναίου Κωνσταντίνα μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες που αφορούν:
τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής,
τα θέματα ισότητας των φύλων,
τη λειτουργία των Κ.Ε.Π του Δήμου,
τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.
7. Στον κ. Λέντζο Παναγιώτη μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν:
τη λειτουργία Novoville και της γενικότερης διαχείρισης αιτημάτων δημοτών,
τις απεντομώσεις χώρων,
τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
τη συντήρηση, λειτουργία και ανάπτυξη παιδικών χαρών.
Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα είναι υπεύθυνοι για την τέλεση πολιτικών γάμων.
Επιπλέον, ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους και τους ανατίθεται χωρίς αμοιβή
- στον κ. ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ η ευθύνη, ο συντονισμός και η εποπτεία :
του τομέα του δημοτικού φωτισμού,
του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού,
της λειτουργίας του Τμήματος συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου .
- στον κ. ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ η ευθύνη , ο συντονισμός και η εποπτεία :
της λειτουργίας του γραφείου φυτικής – ζωικής παραγωγής, του γραφείου αλιείας, του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης του τμήματος αγροτικής παραγωγής και αλιείας, των θεμάτων των εγγείων βελτιώσεων.
Εξουσιοδοτούμε τους ανωτέρω εντεταλμένους Δημ. Συμβούλους να υπογράφουν με εντολή Δημάρχου, υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας τους.
Οι αρμοδιότητες καθαριότητας , αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης και η λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτριου Κωστούρου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Λυκομήτρος, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Λέντζος Παναγιώτης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia