Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου οι δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων Δήμου Άργους – Μυκηνών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος Πελοπόννησος εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με πίστωση 147.400 ευρώ, η πράξη που αφορά τις Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Μέσω της εν λόγω δράσης -που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ- επιδιώκεται μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το έργο, δικαιούχος του οποίου είναι ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, απευθύνεται σε 64 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους ευπαθών ομάδων του Δήμου Άργους-Μυκηνών και έχει στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις κύριες οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής / περιφερειακής οικονομίας, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Σκοπός της πράξης είναι αφ’ ενός την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελούμενων και αφ’ ετέρου την εργασιακή τους επανένταξη.

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Ταυτότητα πράξης:

Τίτλος: «Δράσεις Ενεργητικής ένταξης στην Αγορά Εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο Δήμο Άργους-Μυκηνών»

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος

Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

Προϋπολογισμός:  300.000,00€ (Συνολικός)

Δικαιούχος: Δήμος Άργους-Μυκηνών

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: αφορά σε Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων 64 ανέργων του Δήμου Άργους- Μυκηνών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Στόχο της πράξης αποτελεί η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις κύριες οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής /περιφερειακής οικονομίας, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον η πράξη περιλαμβάνει και οριζόντιες ενέργειες δημοσιότητας, διαχείρισης και εξωτερικής αξιολόγησης. Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες ανά Υποέργο:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

  • Ενέργεια 1: Επαγγελματική συμβουλευτική, αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται από Συμβούλους.
  • Ενέργεια 2: Επαγγελματική Κατάρτιση (Θεωρητική Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση), αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων προκειμένου να αποκτήσουν/ επικαιροποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες αιχμής, σε δυναμικούς τομείς της τοπικής οικονομίας και σε αναδυόμενους τομείς της ΒΑΑ/ΟΧΕ (τουρισμός, ΤΠΕ, περιβάλλον-ενέργεια, μεταφορές-logistics). Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 390 ώρες (μέσης συνολικής διάρκειας) ήτοι 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 90 ώρες πρακτικής άσκησης (on the job training) σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς.
  • Ενέργεια 3: Πιστοποίηση, θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή ισοδύναμο ή από τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

  • Ενέργεια 4: Συντονισμός, Διαχείριση ΚΑΙ Παρακολούθηση των Έργων, αφορά:
    • Α. «Συντονισμός, διαχείριση, δημοσιότητα» στον συνολικό σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, και
    • Β. «Εκπαιδευτικά επιδόματα ωφελούμενων» στη διαχείριση και απόδοση στους ωφελούμενους των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών επιδομάτων.

Οι ωφελούμενοι της δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 64 άνεργοι, νέοι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, που θα προέρχονται από την περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Άργους-Μυκηνών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί από την αγορά φτερούγες κοτόπουλου, λόγω σαλμονέλας

Φτερούγες κοτόπουλου ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας...

Συναγερμός στο Πόρτο Χέλι Ερμιονίδας για 2 άτομα σε ιστιοφόρο σε δυσχερή θέση

Τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 16 Ιουνίου, ενημερώθηκε η...

Κωνσταντινόπουλος: Τον κ. Μητσοτάκη τον τιμώρησε ο κόσμος (vid)

Βασικά σημεία της συνέντευξής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στον τηλεοπτικό...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο