Ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλλιέργεια και προαγωγή του πνεύματος του Αθλητισμού και του Πολιτισμού και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα υλοποιήσει Προγράμματα Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2015 – 2016.Στόχος των προγραμμάτων είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των πολιτών, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η διέξοδος από τα καθημερινά προβλήματα, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και η αναψυχή των αθλούμενων και εν τέλει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.


Η άσκηση με συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστικά κοινωνική επένδυση, γιατί συμβάλλει στην πρόληψη προβλημάτων υγείας και εκφυλιστικών τάσεων, στην αποτροπή από βλαπτικές συνήθειες και συμπεριφορές και γενικά σε μία καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα είναι δωρεάν, θα εφαρμόζεται 3 ή 2 φορές / εβδομάδα από 2 πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και περιλαμβάνει:
•ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, 6-12 ετών, 6 τμήματα
•ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, 13-18 ετών, 3 τμήματα
•ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ, 19-30 ετών, 2 τμήματα
•ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 19-65 ετών, 3 τμήματα
•ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, 19-65 ετών,4 τμήματα
Η ημερομηνία έναρξης του προγραμμάτων θα είναι η Δευτέρα 18/1/2016 και η τελική ημερομηνία διεξαγωγής του είναι η 31/7/2016. Οι τελικοί χώροι άθλησης θα ανακοινωθούν με νέα ενημέρωση ανάλογα με τις αιτήσεις και τις ανάγκες του προγράμματος.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης. Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση -από παθολόγο ή καρδιολόγο ιατρό- που να βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας και τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες (Τηλέφωνο επικοινωνίας :2713- 600480 από Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ


Α.Δ.Τ ................................................ Φύλο: Άρρεν Θήλυ
(Για ανήλικο σημειώστε τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Κηδεμόνα)
Επώνυμο:.......................................: Όνομα: ..............................................
Όνομα Πατρός:.................................: Όνομα Μητρός:...................................
Ημερ. Γέννησης:......./......../..........
Στοιχεία Διεύθυνσης Κατοικίας
Οδός:...............................................Αριθμός:..........................................
Πόλη:..............................................
Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνα)
Οικίας:................................ Εργασίας:........................... Κινητό....................

Περιεχόμενο του Προγράμματος Άθλησης για Όλους
Σημειώστε σε ποιο πρόγραμμα επιθυμείτε να συμμετάσχετε καθώς και το χώρο άθλησης
Α) Άσκηση και παιδική ηλικία ( 6-12 ετών)
3o Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης
Β) Άσκηση στην εφηβική ηλικία (13-18 ετών)
3ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης
Γ) Άσκηση και νέοι ( 19-30 ετών)
ΔΑΚ Τρίπολης
Δ) Άσκηση ενηλίκων (19-65 ετών)
ΔΑΚ Τρίπολης
Ε) Άσκηση και γυναίκα (19-65 ετών)
ΔΑΚ Τρίπολης 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ιατρικές Βεβαιώσεις Ημερ. Αίτησης...../......./........


(επισυνάπτονται)

Ο/Η Αιτών /ούσα


Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ κι επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα


Ο/Η Κηδεμόνας

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia