ΑρχικήΑΡΚΑΔΙΑΔήμος ΤρίποληςΜε 86 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Με 86 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Με 86 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης στης  9η Ioυνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00  στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο.

Σας καλούμε την  9η Ioυνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2016.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας».
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Εργασίες λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης».
 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος κα αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων στο Μοιράγειο Μέγαρο στην Τ.Κ. Κολλινών Δήμου Τρίπολης».
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την επιχορήγηση του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων κα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε.Αρκαδίας «Ανέλιξη».
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
 7.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου.
 8. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2015 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «Σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης».
 9. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2015.
 10. Παράταση μίσθωσης έκτασης για τη φύλαξη των αδέσποτων ζώων.
 11. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βουρβούρων.
 12. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
 13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 14. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 15. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 17. Σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης στην Τ.Κ.Κανδήλας.
 18. Περί αποδοχής απόφασης ένταξης στο ΤΕΒΑ της πράξης  «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες  και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας».
 19. Τεχνική Υποστήριξη και συντήρηση μηχανογράφησης γραφείου Κίνησης Δήμου Τρίπολης για το έτος 2016».
 20. Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Τρίπολης, ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης και Αθλητικών Κολυμβητικών Συλλόγων».
 21. Καθορισμός αριθμού μαθητών του ΕΠΑ.Σ μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο Τρίπολης κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
 22. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα «Γυναικεία Αυτοάμυνα» σε συνεργασία με τον Α.Ο. «Αρτέμιος».
 23. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 112,113,114/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης ιδιοκτησιών στην Π.Ε.Φιλικών.
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση κάτω βρύση της Τ.Κ. Λίμνης Δ.Ε.Λεβιδίου».
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Γρηγορίου Λαμπράκη».
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση και τσιμεντόστρωση στο Τ.Κ. Δάρα ΔΕ Λεβιδίου».
 27. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλεως Λεβιδίου στο Ο.Τ. 26.
 28. Μίσθωση κλειστού χώρου από το Δήμου Τρίπολης για την προσωρινή αποθήκευση τροφίμων και βασικών υλικών συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
 29. Οικονομική ενίσχυση.
 30. Οικονομική ενίσχυση.
 31. Οικονομική ενίσχυση.
 32. Οικονομική ενίσχυση.
 33. Οικονομική ενίσχυση.
 34. Οικονομική ενίσχυση.
 35. Οικονομική ενίσχυση.
 36. Οικονομική ενίσχυση.
 37. Οικονομική ενίσχυση.
 38. Οικονομική ενίσχυση.
 39. Οικονομική ενίσχυση.
 40. Οικονομική ενίσχυση.
 41. Οικονομική ενίσχυση.
 42. Οικονομική ενίσχυση.
 43. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση του συνεχιζόμενου έργου : «Συντήρηση και διαπλάτυνση οδού  Τ.Κ Πάπαρη Δήμου Τρίπολης».
 44. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ιδιαίτερου γραφείου Δημάρχου.
 45. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης Ληξιάρχων έτους 2016.
 46. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης υπαίθριου χώρου στην περιοχή της Τ.Κ. Σιλίμνας.
 47. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
 48. Συμπλήρωση των 296/2011 και 458/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης.
 49. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 50. Εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2016.
 51. Εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2016.
 52. Έγκριση ηλεκτροδότησης δύο πίλαρ στην ΕΟ Τρίπολης – Πύργου εντός ορίου οικισμού Τ.Κ. Λεβιδίου.
 53. Έγκριση ηλεκτροδότησης δύο πίλαρ στην ΕΟ Τρίπολης – Πύργου εντός ορίου οικισμού Τ.Κ. Βλαχέρνας.
 54. Περί επιχορήγησης του λαογραφικού – μορφωτικού πολιτιστικού συλλόγου Μάναρη.
 55. Περί επιχορήγησης του 3ου Συστήματος Προσκόπων Τρίπολης.
 56. Οργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αγ. Κυριακής στην Τ.Κ. Κερασίτσας ΔΕ Τεγέας Δήμου Τρίπολης στις 6-7/7/2016.
 57. Οργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αγ. Κυριακής στην Τ.Κ. Αγιωργητίκων ΔΕ Κορυθίου Δήμου Τρίπολης στις 6-7/7/2016.
 58. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης για τη γιορτή του σκόρδου στην Τ.Κ. Λιθοβουνίων Δ.Ε.Τεγέας Δήμου Τρίπολης στις 3/7/2016.
 59. Διαχείριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
 60. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ/μα «Καφενείο – Μπαρ-Οβελιστήριο» ιδιοκτησίας LISITSYNAMARINAτου LEODIN «Το Στέκι της Μαρίνας» που βρίσκεται στην οδό Δαβιάς 6 και Πανός στην Τρίπολη.
 61. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ/μα «Καφεκοπτείο – Κατάστημα ξηρών καρπών και Ζαχαρωδών προιόντων – Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο με σκεύη μιας χρήσης» «ΤΑΖΑ» ιδιοκτησίας Πετρόπουλου Σωτηρίου του Βασιλείου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλαμών & Δαιδάλου 2 στην Τρίπολη.
 62. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ/μα «Καφενείο» «CORNER» ιδιοκτησίας Νικολακοπούλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου που βρίσκεται στον πεζόδρομο Πετρόπουλου 1 στην Τρίπολη.
 63. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ/μα « Εστιατόριο – Ψητοπωλείο» «Κάτι Ψήνεται» ιδιοκτησίας Βασιλείου Τσαρούχη του Χρήστου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών πλατεία Σκοπά και Λυκαίου 2 στην Τρίπολη.
 64. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων του Δήμου από 1/1/2016 έως 30/4/2016.
 65. Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 66. Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού συλλόγου Σημειάδων.
 67. Περί συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στο Ελληνικό Δίκτυο  «ΙΝΤΕRCITYYOUNG».
 68. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου: «Αποκατάσταση κα διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Μαντζουνείου στην Τρίπολη».
 69. Έγκριση της κατασκευής του έργου : «Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου».
 70. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 71. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου».
 72. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του  «ΒREVETΤΡΙΠΟΛΗΣ» (Ποδηλατική Διοργάνωση το λιγότερο 200 χλμ, που στόχο έχει τον τερματισμό χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα) στις 11/6/2016.
 73. Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αθήναιον στις 20/6/2016.
 74. Περί επιχορήγησης της ΑΕΚ Τρίπολης – Όμιλος Τένις.
 75. Περί επιχορήγησης του Α.Ο.Αναγέννηση Αρκαδίας.
 76. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση περιφερειακών οδών στην Τ.Κ. Βαλτετσίου».
 77. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαπλάτυνση Δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Μάναρη Δήμου Τρίπολης».
 78. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τα μουσικά σύνολα του μουσικού σχολείου Τρίπολης (το λαϊκό και το παραδοσιακό) στο χώρο της Πλ. Πετρινού στις 15/6/2016.
 79. Συμμετοχή στη διοργάνωση του αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος «Ανάβαση Αχλαδοκάμπου» που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου 2016.
 80. Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση εκδήλωσης – δράσης για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί στις 8/6/2016 στον περιβάλλοντα χώρο του Παναρκαδικού νοσοκομείου σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς της Πόλης.
 81. Συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στην εκδήλωση του κλεισίματος της οδηγικής χρονιάς στις 11/6/2016.
 82. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.
 83. Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της «Μάχης των Τρικόρφων» που θα πραγματοποιηθεί στις 26/6/2016.
 84. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής από 19-21/6/2016.
 85. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π. με επωνυμία : «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης».
 86. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Βαλτετσίου».
Μετάβαση στο περιεχόμενο