ΑρχικήΠανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΠανελλήνιο Συνέδριο "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0"

Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”

Το Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση  2.0” φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης  ερευνητικών εργασιών, αναπτυξιακών έργων, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης δεύτερης γενιάς (2.0) και, ειδικότερα, σε ζητήματα σχετικά με το Ανοικτό Ψηφιακό Υλικό και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. 

Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και σε οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους επιστήμονες και ερευνητές, από την Ελλάδα και την Ελληνική Διασπορά, να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε ερευνητικά αποτελέσματα, αναπτυξιακά έργα, μελέτες και εφαρμογές σχετικά με το επιστημονικό αντικείμενο του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους παρακάτω τύπους εργασιών:
Πλήρεις Εισηγήσεις
Σύντομες Εισηγήσεις
Συμπόσια (Workshops)

Για κάθε τύπο εργασίας, ο συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν για κρίση εκτεταμένη περίληψη μιας σελίδας (περίπου 350 λέξεις), σύμφωνα με το υπόδειγμα περιλήψεων του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο Δικτυακό Τόπο του Συνεδρίου
http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2016

Οργάνωση: Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Συνεργασία
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Συντονιστής Συνεδρίου
Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μετάβαση στο περιεχόμενο