ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΕλλάδαΧρήματα στους δήμους για την πρόληψη των πυρκαγιών

Χρήματα στους δήμους για την πρόληψη των πυρκαγιών

Την κατανομή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσού ύψους 16.90.000,00 € στους Δήμους, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ειδικότερα οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,

β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων,

γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού

της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη

ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,

δ) συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες

ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ 4 του αρθ 7 της

Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005), στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού,

ζ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), η) λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ) και

θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Για την Αρκαδία:

Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ       32.800
Δ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                     108.600
Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                66.700
Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ         53.000
Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                       149.500
Σύνολο – ΑΡΚΑΔΙΑΣ                              410.600

 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 145.700
Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                  65.000
Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                 52.600
Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ   ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                79.800
Σύνολο – ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                         343.100
 
 
Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ       63.800

Δ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ           ΛΑΚΩΝΙΑΣ       12.000
Δ. ΕΥΡΩΤΑ                      ΛΑΚΩΝΙΑΣ       90.400
Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ           ΛΑΚΩΝΙΑΣ       88.700
Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ                    ΛΑΚΩΝΙΑΣ     158.000
Σύνολο                            ΛΑΚΩΝΙΑ       412.900
 
Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ             42.600

Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ        ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ            73.800
Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ          ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          119.800
Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ             ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ            70.600
Δ. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ      99.000
Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ           ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ            78.900
Σύνολο –                  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          484.700
Μετάβαση στο περιεχόμενο