Επιμορφωτικό σεμινάριο στελεχών και φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Σεπτεμβρίου 20, 2021
Τις εργασίες του περιφερειακού επιμορφωτικού σεμιναρίου του έργου LIFE IP AdaptInGR άνοιξεδιαδικτυακά σήμερα Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Συνεχίζοντας ευχαρίστησε τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εκπόνηση και εφαρμογή της δικής μας Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει πολλές δράσεις, αλλά κυρίως εδράζεται στην εμβληματική πρωτοβουλία δημιουργίας 19 τοπικών σχεδίων, ένα για κάθε δήμο της Δυτικής Ελλάδας.

«Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και να απαντάμε στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το στοίχημα του σχεδιασμού. Κάθε σχεδιασμού. Η περιβαλλοντική πολιτική, όπως και κάθε πολιτική, να μη διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τους πολίτες, τις ανάγκες και τις ιδιατερότητες κάθε περιοχής, αλλά να αποτελεί μέρος ενός σχεδίου «από τα κάτω προς τα πάνω», που θα ενισχύει ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή, το βιοτικό επίπεδο και τις συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο Περιφερειάρχης, με αφορμή τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, σημείωσε την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των στρατηγικών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προτεραιοποίησης των πολιτικών ανθεκτικότητας απέναντι σε μία κρίση που, όπως είπε: «είναι ήδη εδώ και μας απειλεί όλους». «Ο στόχος είναι τελικά ένας: Να προστατεύσουμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, αλλά και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν τόπο σαν και αυτό που εμείς γνωρίσαμε και ακόμα καλύτερο. Με άλλα λόγια, να σώσουμε τους εαυτούς μας και το μέλλον μας» κατάληξε ο κ. Φαρμάκης.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι το πρώτο που πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από τα συνολικά δέκα τρία που θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα, διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Στόχος είναι η παροχή της απαραίτητης γνώσης και εργαλείων σε υπηρεσίες φορείς πάνω σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στους τομείς υψηλής τρωτότητας της κάθε Περιφέρειας, καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της κάθε Περιφέρειας.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο της δράσης C.6 του έργου που αφορά στην οικοδόμηση του δυναμικού της χώρας πάνω σε ζητήματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Φορείς λήψης αποφάσεων, σε στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επίσης σε ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ομάδων σε τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής).

Τελευταία τροποποίηση στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 %21:%Σεπ

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia