Προετοιμασία ώστε τα σχολικά κτήρια να υποδεχθούν τους μαθητές στο Δήμο Καλαμάτας

 Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των τελευταίων λεπτομερειών εν όψει έναρξης του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, εκπροσώπων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Καλαμάτας.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κλάδευσης δένδρων, καθαριότητας και πλύσης προαυλίων, όπου θα χρησιμοποιηθούν και μηχανικά σάρωθρα. Οι εργασίες αποσκοπούν στην προετοιμασία των 77 σχολικών συγκροτημάτων στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, όπου λειτουργούν 105 σχολικές μονάδες.
Στα σχολικά κτήρια έχουν εκτελεσθεί σημαντικές παρεμβάσεις, προκειμένου αυτά να υποδεχθούν τις μαθήτριες και τους μαθητές, δεδομένης μάλιστα και μεγάλης εργολαβίας επισκευών από πλευράς Δήμου Καλαμάτας με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σημειώνεται πως, λαμβανομένης υπ' όψιν της διενέργειας παρεμβάσεων και μέσω νέων εργολαβιών με επιπλέον χρηματοδότηση, ξεκινά η σύνταξη σχετικών μελετών, γι’ αυτό και ζητήθηκαν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας προτάσεις.

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ
ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31/12

Στο Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν 105 σχολικές μονάδες και, συγκεκριμένα, 34 Νηπιαγωγεία, 30 Δημοτικά Σχολεία, 15 Γυμνάσια, 19 Λύκεια και 7 Παιδικοί Σταθμοί. Η γενική κατάσταση των σχολικών κτηρίων κρίνεται από το Δήμο ικανοποιητική.
Οι εργασίες επισκευών και συντήρησης που έχουν εκτελεσθεί στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2019 και εκείνες που θα ολοκληρωθούν έως 31-12-2019, είναι οι εξής:

A) Έργο: «Επισκευές σε σχολικά κτήρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2018)», το οποίο ολοκληρώθηκε.
Ανάδοχος: Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ
Ποσό σύμβασης: 83.950,60 €

• 1ο Νηπιαγωγείο: Αντικατάσταση φωτιστικών
• 4ο Νηπιαγωγείο: Κατασκευή στεγάστρου
• 26ο Νηπιαγωγείο: Ολοκλήρωση περίφραξης
• Νηπιαγωγείο Αρφαρών: Κατασκευή αποθήκης και αντικατάσταση δαπέδων
• Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών: Κατασκευή χωρίσματος αίθουσας και θύρας και ανακατασκευή δαπέδου και επισκευή κεραμοσκεπής
• Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας: Επισκευές επιχρισμάτων-αρμολογήματα και κατασκευή ράμπας και επισκευή κεραμοσκεπής
• 1ο Δημοτικό Σχολείο: Αντικατάσταση φωτιστικών
• 2ο Δημοτικό Σχολείο: Αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίων
• 3ο Δημοτικό: Κατασκευή κιγκλιδωμάτων ισογείου
• 6ο Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή στεγάστρου, μεταφορά μπασκετών
• 12ο Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή στεγάστρου, κατασκευή ράμπας και αντικατάσταση φωτιστικών
• 17ο Δημοτικό Σχολείο: Αντικατάσταση φωτιστικών
• 24ο Δημοτικό Σχολείο: Αντικατάσταση φωτιστικών
• Λύκειο Θουρίας: Επισκευή όψεων και χρωματισμοί, μερική αντικατάσταση φωτιστικών
• 3ο Λύκειο: Επισκευή όψεων και χρωματισμοί όλου του σχολείου, μερική αντικατάσταση φωτιστικών-προβολέων
• Συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού: Αντικατάσταση δέκα προβολέων

Β) Έργο: «Αποκατάσταση πυρποληθείσας αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος». Ολοκληρώθηκε.
Ανάδοχος: Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας «Ανέλιξη ΟΕ»
Ποσό: 24.798,24 €

Γ) Έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (πρόγραμμα «Φιλόδημος»). Έχει εκτελεσθεί σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων και συνεχίζεται η πραγματοποίησή τους.
Ανάδοχος: PdL A.E.
Προϋπ.: 520.000 ευρώ, έκπτωση 53,34%

• Νηπιαγωγείο Θουρίας: Κατασκευή διαδρόμου πρόσβασης με πλάκες
Νηπιαγωγείο Λαιΐκων: Ανακατασκευή στέγης
• Νηπιαγωγείο Αρφαρών: Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου
• Ειδικό Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή χωρίσματος αίθουσας και χρωματισμοί
• Δημοτικό Σχολείο Βέργας: Χρωματισμοί και επισκευή στέγης
• 3ο Δημοτικό Σχολείο: Χρωματισμοί και επισκευή όψεων
• 4ο Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή W.C. ΑμεΑ
• 9ο Δημοτικό Σχολείο: Επισκευή όψεων και χρωματισμοί, αντικατάσταση φωτιστικών, αντικατάσταση προβολέων γηπέδων και φωτισμού περιβάλλοντος χώρου
• 16ο Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή πυράντοχου χωρίσματος λεβητοστασίου
• 18ο Δημοτικό Σχολείο: Ανακατασκευή W.C., εξωτερικός φωτισμός, κατασκευή δικτύου ομβρίων και πλαστικοποίηση γηπέδου μπάσκετ
• Συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού: Πλήρης ανακατασκευή οκτώ συγκροτημάτων W.C., ανακατασκευή όψεων και επιχρισμάτων όπου κρίνεται επικίνδυνο και χρωματισμοί αυτών, καθώς και κατασκευή τοίχων εργαστηρίων
• Γυμνάσιο Θουρίας: Επισκευή όψεων και χρωματισμοί
• Χρωματισμοί όψεων συγκροτήματος Τεχνικού Λυκείου
• Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο: Έγινε ανακατασκευή φωτιστικών.
• Θα γίνουν επεμβάσεις συντήρησης και επισκευής μονώσεων στα παρακάτω σχολεία: συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού, 4ο Λύκειο, 6ο Δημοτικό, Μουσικό και 8ο Νηπιαγωγείο.

Δ) Παρεμβάσεις με αυτεπιστασία, από συνεργεία του Δήμου, που έχουν συντελεσθεί:

• Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αιθουσών υπολογιστών στα παρακάτω σχολεία: 1ο Δ/Σ, 19 Δ/Σ, 4ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 5ο Λύκειο
• 1ο Νηπιαγωγείο: Εξωτερικοί χρωματισμοί
• Ειδικό Δημοτικό Σχολείο: Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά
• 2ο Δημοτικό Σχολείο: Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά και φωτισμός περιβάλλοντος χώρου
• 19ο Δημοτικό Σχολείο: Εσωτερικοί χρωματισμοί
• Καθημερινές παρεμβάσεις επισκευής βλαβών δικτύων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών, καθώς και παρεμβάσεις ξυλουργών και σιδεράδων: ο αριθμός των βλαβών στις οποίες ανταποκρίθηκαν τα συνεργεία, ξεπερνά τις 1.500.

Ε) Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και στο πλαίσιο αυτού έγινε συντήρηση σε όλα τα λεβητοστάσια και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και δικτύων και λοιπών εξαρτημάτων θέρμανσης, όπου προέκυψε βλάβη.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις μέσω των εργολαβιών που έχουν ήδη προγραμματισθεί: «Επισκευή & συντήρηση μονώσεων σχολείων» και «Επισκευές σε σχολικά κτήρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2019)».

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia