Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δεκεμβρίου 05, 2018

Παράταση των συμβάσεων στην Καθαριότητα στην Καλαμάτα

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τύπο, κατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση, με την οποία παρατείνονται όσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν συνάψει οι ΟΤΑ α΄ βαθμού με προσωπικό που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 (αφορούν κυρίως στην Καθαριότητα).

 Η παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων, την προστασία της δημόσιας υγείας και την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων.

Η παράταση θα ισχύσει αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της εν λόγω Προκήρυξης.