19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με 30 θέματα

Οκτωβρίου 08, 2019
Την 9η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

1. Εκλογή μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
2. Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο ύδρευσης ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ.
3. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τριφυλίας.
4. Ορισμός μελών Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικών επιτροπών Δήμου Τριφυλίας.
5. Ορισμός μελών και σύσταση (ΣΤΟ) Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τριφυλίας.
6. Παράταση παραχώρησης χρήσης του με αριθ. ΚΗΗ3816 (Πυροσβεστικού οχήματος με αριθ, Κυκλοφορίας ΚΗΗ3816 (Πυροσβεστικού οχήματος)του Δήμου Τριφυλίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία(Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ».
8. Έγκριση μερικής ανάκλησης της με αριθ.123/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας και εκ νέου έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης(1η υπέρβαση εργασιών) καθώς και χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ».
9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας παιδοτόπων.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής-ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής συνόλου προμήθειας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2018.
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων».
12. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Φιλιατρών».
13. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή αποθήκης Γυμνασίου Κυπαρισσίας».
14. Έγκριση δαπάνης για σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ σε υπάρχουσα τηλεφωνική Γραμμή με αριθ.2761041490 στο Κοινοτικό Γραφεί Τ,Κ Αρμενιών για τις ανάγκες της ηλεκτρονικήςσυνταγογράφησης φαρμάκων.

15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
16. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση τηλεφωνικής Γραμμής και ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο ΚοινοτικόΓραφείο της Τ.Κ Μαραθούπολης για τις ανάγκες της Κοινότητας.
17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τριφυλίας στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στον Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Επισκευή Βελτίωση Νεκροταφείων».
19. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής ελέγχου και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας Έτους 2019
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(ΑΠΕ) καθώς και χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
21. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Παλαιού Λυκείου Φιλιατρών.
22. Τροποποίηση της με αριθ,193/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας Πολιτισμού Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας(ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ)
23. Τροποποίηση της με αριθ.194/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας. 

24. Έγκριση αίτησης παράτασης αποπεράτωσης του έργο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Καλού Νερού Α.Μ 52/2018
25. Περί αποδοχής των όρων Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
26. Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Τριφυλίας στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία.
27. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ –ΑΝΤΙΠ¨ΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
28. Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε τρεις περιοχές της Δ.Κ Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας.
29. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της ΔΕΥΑΤγια την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων (Επικαιροποίηση της με αριθ.55/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).
30. Έπί αιτήματος για παράταση συμβάσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Τριφυλίας(Έκδοση Ψηφίσματος).

 

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia