Παράταση λειτουργίας των επιτροπών και συμβουλίων ζητά το ΤΕΕ Πελοποννήσου

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επισημαίνει τους λόγους και ζητά την άμεση συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στο Ν.4495/17 και μέχρι τη σύσταση αυτών, την παράταση λειτουργίας των Επιτροπών Αυθαιρέτων του αρ.12 και των Συμβουλίων του Ν.4178/13, έτσι ώστε να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει:

ΠΡΟΣ : Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη

Θέμα : Παράταση λειτουργίας των επιτροπών και συμβουλίων του Ν.4178/13 & συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ν.4495/17

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με το Ν.4495/2017 προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων για την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού από τους Δήμους στην οικεία Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό συνιστώνται, μεταξύ άλλων οργάνων, η δημιουργία Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης και Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης στην έδρα κάθε Περιφέρειας και Τοπικά Παρατηρητήρια ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Στην παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4495/17 αναφέρεται ρητά πως μέσα σε έξι μήνες από την ψήφισή του θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τη στελέχωση των Παρατηρητηρίων με το αναγκαίο προσωπικό, την κατάρτισή του, το θέμα της υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία τους, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Στο Δεύτερο & Τρίτο Κεφάλαιο του Τμήματος Α του Ν.4495/17 καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Συλλογικών Οργάνων Ελέγχου του Δομημένου Περιβάλλοντος, τα οποία θα έπρεπε να συγκροτηθούν έξη μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Επίσης, η μη σύσταση μέχρι σήμερα της επιτροπής που προβλέπεται στην παρ.10 του άρθρου 116 του Ν.4495/17, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυθαίρετες πολεοδομικές παραβάσεις του άρθρου 81, παράγραφος 3 και αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατηγορίας 1,2,3 και 4 του άρθρου 96 του ίδιου νόμου που έχουν εγκατασταθεί σε ιδιοκτησίες εντός οικισμών που διέπονται από χαρακτηρισμό αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή στο άμεσο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002.

Κατ' επέκταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση δικαιώματος ακινήτων ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητα στους οικισμούς της κατηγορίας αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε να προβείτε άμεσα στην συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων, που προβλέπονται στο Ν.4495/17 και μέχρι τη σύσταση αυτών, παρακαλούμε για την παράταση λειτουργίας των Επιτροπών Αυθαιρέτων του αρ.12 και των Συμβουλίων του Ν.4178/13, έτσι ώστε να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις, που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 15:50

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia