Ιουλίου 26, 2015

Εγκρίθηκαν δέκα έργα στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων

Εγκρίσεις μελετών, για έργα συνολικού προϋπολογισμού 234.568,51 ευρώ ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων.

Έγκριση της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου «Επισκευή γεφυριού στην Επαρχιακή οδό Ναυπλίου - Ασίνης - Τολού»

Έγκριση της μελέτης 33/2015 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ»

Έγκριση της μελέτης 32/2015 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Μ ΙΔΕΑΣ»

Έγκριση της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση στέγης κτιρίου παλαιών σφαγείων »

Έγκριση της ανάθεσης της μελέτης με τίτλο :« Μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορεμάτων Δ.Ε. Ασίνης » στην Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Έγκριση της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου « Διαρρυθμίσεις και επισκευές στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου »

Έγκριση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ναυπλιέων

Έγκριση της ανάθεσης της μελέτης με τίτλο :« Οριστική μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δ.Ε. Ασίνης » στην Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α,

Έγκριση τεχνοοικονομικής μελέτης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΗ»

Έγκριση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Επισκευή υπαίθριου θεάτρου στην Τ.Κ Αγίου Αδριανού»

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015 18:35

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia