Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16η Ιουνίου 2015

Ιουνίου 15, 2015
Σας καλούμε την 16η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ιδιωτών.
2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ, του Δήμου Τρίπολης και της ΚΕΔΗΤ για το έτος 2016.
3. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Ησιόδου (περιοχή Φιλικών) στην Τρίπολη στην κ. Παρασκευοπούλου Ελένη για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΖ 7884.
4. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του 4ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης.
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Έκτακτη αντιμετώπιση επικινδύνων βλαβών οδικού δικτύου Δήμου Τρίπολης».
6. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση για διαγράμμιση και τοποθέτηση ευκάμπτων πλαστικών ωροδεικτών (κολωνάκια) στις οδούς Αλ. Σούτσου και Νικηταρά του σχεδίου πόλεως Τρίπολης.
7. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας σε σημεία του σχεδίου πόλης Τρίπολης (Διασταύρωση των οδών Παπαναστασίου και Παπαρηγοπούλου και τη διασταύρωση των οδών Γ.Κολοκοτρώνη και Μαντά).
8. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Τσιπλάκου Χριστίνας του Γεωργίου στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
9.Η εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2015.
10. Η εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε.Φαλάνθου για το έτος 2015.
11. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης πλατείας και οδών Τ.Κ. Αλέας».
13. Αίτημα παραχώρησης κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κερασίτσας.
14. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον κ. Βεργόπουλο Κων/νο για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
15. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Γεωργακοπούλου Βασιλικής του Σπ. Γεωργακοπούλου Βασιλικής του Σπ. και Γεωργακοπούλου Ελένης του Σπ. και Γεωργακοπούλου Νίκης του Ιωάννη στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
16. Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της «Μάχης των Τρικόρφων» που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2015.
17. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής από 19-21-6-2015.
18. Αποδοχή δωρεάν χρήσης 374,87 τ.μ. στο κτήριο των οδών Λαγοπάτη και Αταλάντης.
Συγκρότηση Επιτροπών : α. Επιτροπή παραλαβής τροφίμων για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης που βρίσκονται στο Παράλιο Άστρος για το έτος 2015.
19. Αναβάθμιση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015.
20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κανδήλας- Δημιουργία Υπαίθριου Πολυχώρου».
21.Περί συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ».
22. Περί έγκρισης επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης».
23. Λειτουργία κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ψηλής Βρύσης.
24. Παραχώρηση χώρου στο κτήριο του νέου Δημαρχείου Τρίπολης.
25. Ορισμός εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2014 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).
26. Έγκριση δημιουργίας ισόπεδης διάβασης.
27. Έγκριση ορισμού Κοινωνικής Σύμπραξης για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαικής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στην Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Τρίπολης- Δικαιούχος».
28. Περί επιχορήγησης του ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ.
29. Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΗΣ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ».
Περί επιχορήγησης του ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΟΠΗΣ.
30. Περί επιχορήγησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ.
31. Περί επιχορήγησης του ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
32. Διοργάνωση – Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της μνήμης της Αγ. Κυριακής στην Τ.Κ. Στρίγκου Δ.Ε.Τεγέας Δήμου Τρίπολης στις 6-7/7/2015.
33. Διοργάνωση – Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Κανδάλου Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης στις 19-20/7/2015.
34. Διοργάνωση – Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Χωτούσας Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης στις 18/7/2015.
35. Οργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αγ. Κυριακής στην Τ.Κ. Αγιωργητίκων Δ.Ε.Κορυθίου Δήμου Τρίπολης στις 6-7/7/2015.
36. Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Παρθενίου «Ο ΤΗΛΕΦΟΣ».
37. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Φιλικών – Κάρτσοβας σε Αθλητικούς Συλλόγους.
38. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ένταξη του έργου: «Εργασίες διάστρωσης αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 2.500,00 €.
39. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ένταξη του έργου: «Εργασίες διάστρωσης αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε.Κορυθίου Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 1.500,00 €.
40. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ένταξη του έργου: «Εργασίες διάστρωσης αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε. Μαντινείας Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 1.500,00 €.
41. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ένταξη του έργου: «Εργασίες διάστρωσης αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε Τεγέας Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 2.500,00 €.
42. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ένταξη του έργου: «Εργασίες διάστρωσης αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε.Σκυρίτιδας και Δ.Ε. Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 1.500,00 €.
43. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ένταξη του έργου: «Εργασίες διάστρωσης αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 1.000,00 €.
44. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την ένταξη του έργου: «Εργασίες διάστρωσης αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε. Τρίπολης προϋπολογισμού 1.500,00 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia