ΑρχικήΑΡΚΑΔΙΑΔήμος ΤρίποληςΠρόσκληση Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1 Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)

Πρόσκληση Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1 Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)

Προδημοσίευση Της Πρόσκλησης Των Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1 Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)  

Σύμφωνα με το έγγραφο  Αριθ. Πρωτ:. 132159/30141 /20-5-2016  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &  & Κτηνιατρικής  της Π.Ε  Αρκαδίας  σας ενημερώνουμε ότι :

το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέβει  στην προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1 του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), Η προκήρυξη προγραμματίζεται  να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016. 

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr έχει  αναρτηθεί η προδημοσίευση της πρόσκλησης, ώστε να ενημερωθούν και να  προετοιμαστούν έγκαιρα όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό. 

Τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής :  

ü  Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας  κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος  2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών  και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα  επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον  ΟΓΑ.  Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με  ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση)  8.000 €. 

ü  Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία  ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο  του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

ü   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο  ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του  επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

ü  Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις. 

ü  Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί  να προσαυξάνεται αθροιστικά : 

  • κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών  βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά  μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των  κατηγοριών περιοχών και
  • κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική  κατάσταση) της εκμετάλλευσης. 

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω  συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. 

ü  Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο  μέτρο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθυνθούν για πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στο τηλ. 2710- 225342, και στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Επίσης θα ακολουθήσει ενημέρωσή σας, όταν ολοκληρωθεί η εξειδίκευση των  κριτηρίων υπαγωγής για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

Από το   

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                            

 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο