Εκτύπωση αυτής της σελίδας
180.000€ για προμήθεια μηχανημάτων έργου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

180.000€ για προμήθεια μηχανημάτων έργου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Μαΐου 12, 2018

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας , στην χθεσινή συνεδρίαση, η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» σε πρόσκληση του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».


Τα μηχανήματα που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος, είναι τα παρακάτω :

1) Αναρροφητικό Σάρωθρο καθαριότητας οδών, λιμένων κλπ, εκτιμώμενης αξίας 31.000€
2) Ημιφορτηγό 4Χ4 μονής καμπίνας (τύπου αγροτικό), εκτιμώμενης αξίας 26.000€
3) Ασφαλτοκόπτης κατάλληλος για κοπή και άνοιγμα αρμών σε άσφαλτο ή μπετόν, εκτιμώμενης αξίας 6.000€
4) Εκχιονιστικό μαχαίρι με βάση στήριξης για την τοποθέτηση του σε ημιφορτηγά, εκτιμώμενης αξίας 5.000€
5) Κεφαλή κοπής κλαδιών και κεφαλή καταστροφέα σκαπτικών και χωματουργικών μηχανημάτων που προσαρμόζονται στις βάσεις των ΜΕ, εκτιμώμενης αξίας 9.000€ και 8.000€ αντίστοιχα
6) Ανατρεπόμενο φορτηγό με ωφέλιμο φορτίο έως 3,5 tn, εκτιμώμενης αξίας 35.000€
7) Ανατρεπόμενο φορτηγό με ωφέλιμο φορτίο έως 9,5 tn, εκτιμώμενης αξίας 60.000€