Ιανουαρίου 23, 2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Νότιας Κυνουρίας

Δεκεμβρίου 13, 2016

Η συνεδρίαση θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (16η) Δεκεμβρίου (2016) – ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:                 Περί της εγκρίσεως αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.I.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νοτίου Κυνουρίας» που αφορούν: α) το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2017 β) την εισηγητική έκθεση η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικ. έτος 2017 και γ) τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)

Θέμα 2ο:                 Περί της εγκρίσεως της 91/2016 αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας» που αφορά τον προϋπολογισμό του νομικού αυτού προσώπου για το οικ. έτος 2017. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 3ο:                 Περί της εγκρίσεως της 52/2016 αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λεωνιδίου» που αφορά τον προϋπολογισμό του νομικού αυτού προσώπου για το οικ. έτος 2017. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)

Θέμα 4ο:                 Περί της εγκρίσεως της 27/2016 αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τυρού» που αφορά τον προϋπολογισμό του νομικού αυτού προσώπου χρήσης έτους 2017. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 5ο:                 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την:

  • ενίσχυση του Κ.Α. με στοιχεία: 10-6273 και τίτλο: «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»,  με το ποσό των 10.000,0 € μέσω αποθεματικού.
  • ενίσχυση του Κ.Α με στοιχεία 1699.008 με τίτλο: «Έσοδα από Κληροδοτήματα Δήμου Νότιας Κυνουρίας για ΕΝΦΙΑ» του σκέλους των εσόδων του π/υ του Δήμου μας με το ποσό των 2.616,40 € και – μέσω αποθεματικού – την ισόποση ενίσχυση του Κ.Α.: 00-6331.001 με τίτλο: «Φόρος ακίνητης περιουσίας Δήμου (ΕΝΦΙΑ)» του σκέλους των εξόδων του π/υ του Δήμου μας.
  • ενίσχυση του ΚΑ με στοιχεία 00-6222 με τίτλο: «Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού»,  με το ποσό των 3.000,0 €, μέσω αποθεματικού.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο:                 Περί μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κεντρική οδό (21ης Ιανουαρίου 1949) του οικισμού Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 7ο:                 Περί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του χωριού του Αϊ-Βασίλη στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 8ο:                 Περί της συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σε εφαρμογή της παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 9ο:                 Περί της συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε εφαρμογή της παρ. 11 δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 10ο:             Περί του ορισμού για το έτος 2017, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του αρ. 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 11ο:             Περί του ορισμού ενός (01) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού του, ως μέλος της τριμελούς Επιτροπής Κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 12ο:             Επί θεμάτων που αφορούν το κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Κοσμά. (Εισηγητής: Τζοβάνης Δημήτριος)

Θέμα 13ο:             Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 14ο:             Επί εγγράφου Τμήματος Εμπορίου Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 15ο:             Επί αιτήσεως Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Δαφνώνα. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 16ο:             Περί της διαγραφής τέλους ύδρευσης και τέλους αποχέτευσης συνολικού ποσού 25,47€, λόγω λανθασμένης εγγραφής (διπλοχρέωση). (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 17ο:             Επί αιτήσεως Πετράκου Χρυσούλας σχετικά με παράταση μίσθωση δημοτικού ακινήτου «κατάστημα – καφενείο» στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 18ο:             Περί της αποδοχής της παραχωρούμενης – μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Σαπουνακαίικων) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικής λωρίδας επιφανείας (27,45 τ.μ.) από τον Λυσίκατο Ηλία  προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο.

Θέμα 19ο:             Περί της αποδοχής της παραχωρούμενης – μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Σαπουνακαίικων) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικής λωρίδας επιφανείας (27,60 τ.μ.) από τον Λυσίκατο Σπύρο προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia