Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα για τη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Γορτυνίας

Ιουνίου 02, 2016
Την  Παρασκευή, 27  Μαΐου  2016,  ώρα  16:00,  στο  Συνεδριακό  κέντρο  Δημητσάνας  πραγματοποιήθηκε ημερίδα  με  θέμα: "Διαχείριση  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  Γορτυνίας  ‐  Στρατηγικός  Σχεδιασμός Προστασίας και Ανάπτυξης".  

 

 Η ημερίδα οργανώθηκε από το Δήμο Γορτυνίας, σε συνεργασία με την Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης που έχουν συνυπογράψει.  
 
Στην  ημερίδα  παρουσιάστηκε  η  πιλοτική  εργασία  oμάδας  αποφοίτων  του  Διατμηματικου Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Σχολής (ΔΠΜΣ) με αναφορά στα Λαγκάδια και ακολούθησε συζήτηση 

σε στρογγυλό τραπέζι.

H  εργασία  που  παρουσιάστηκε  και  αποδίδεται  στο  ευρύ  κοινό  και  τους  φορείς,  με  θέμα "Λαγκάδια  Γορτυνίας:  Σχεδιασμός  ολοκληρωμένης  προστασίας  και  ανάπτυξης  του  ορεινού  ιστορικού οικισμού", Πραγματοποιήθηκε στο  πλαίσιο  των  Ακαδημαϊκών  Σπουδών  του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Προστασία Μνημείων", 

Κατεύθυνση Α΄: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015.  Σκοπός  της  εργασίας  είναι  η  συστηματική  μελέτη  ενός  ιστορικού  οικιστικού  συνόλου,  ο εντοπισμός  και  η  καταγραφή  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών  της  φυσιογνωμίας  του  και  η  διατύπωση προτάσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξή του, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. 

Η μελέτη χωρίζεται  σε  δυο  βασικές  ενότητες,  που  περιλαμβάνουν:  Ανάλυση  της  υφιστάμενης  κατάστασης του οικισμού, με καταγραφή των ισχυρών πλεονεκτικών στοιχείων, αλλά και των προβλημάτων. 

Στη συνέχεια διατυπώνονται  προτάσεις  στο  πλαίσιο  ενός  στρατηγικού  σχεδίου  για  την ολοκληρωμένη προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του οικισμού με παράλληλη αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. (διδάσκουσες: Ελ.  Μαΐστρου,  Καθηγήτρια  ΕΜΠ,  Κοσμήτωρ  Σχολής  Αρχιτεκτόνων, Ελ.  Κωνσταντινίδου, Επίκουρη  Καθηγήτρια  ΕΜΠ.  Σπουδαστές: Μ.  Βασίλα,  Ε.  Βασιλείου,  Β.  Δασκαλάκης,  Ι.  Καββαδά,  Ε. Καμόντου, Β.Κατσιμπούλας, Μ. Κίλια, Α. Κούμπουλη, Ι. Κουρούνη, Μ. Κωσταγιάννη, Ε. Μαραβέλια, Δ. Μπάρτζης, Ν. Παπαηλίου, Μ. Πατεράκη).  Στην ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Γορτυνίας Γ. Γιαννόπουλος και η Κοσμήτορας  Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε. Μαΐστρου, και ακολούθησαν οι παρουσιάσεις της ομάδας αποφοίτων του ΔΠΜΣ ΕΜΠ με θέμα:

1."Σχεδιασμός  ολοκληρωμένης  προστασίας  και  ανάπτυξης  παραδοσιακών  οικισμών.  Το  παράδειγμα των Λαγκαδίων" , 2."Σχεδιασμός Ανάδειξης του Δημόσιου χώρου. Το παράδειγμα των Λαγκαδίων" .

Ακολουθησε  στρογγυλό  τραπέζι,  με  θέμα: "Διαχείριση  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  Γορτυνίας  – Στρατηγικός  Σχεδιασμός  Προστασίας  και  Ανάπτυξης",  οπου  συζητήθηκαν  ζητήματα  σχετικά  με  τα  Προβλήματα και  τις Κατευθύνσεις Ανάπτυξης, Ζητήματα Ειδικών Όρων Δόμησης, Προοπτικές ένταξης σε  Προγράμματα   Χρηματοδότησης,  Συμμετοχή  της  τοπικής  κοινωνίας.  Στην  συζήτηση,  που  συντόνιζε  η 
Ε.Κωνσταντινίδου,  επικ.καθ.ΕΜΠ,  συμμετείχαν  με  σχετικές  τοποθετήσεις  οι: Α.Ψαράκης,  Προϊστάμενος  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Πελοποννήσου, Π. Καμπυλαυκάς,  Πρόεδρος  του  ΣΑΔΑΣ  Αρκαδίας  και  μέλος  της  αντιπροσωπείας  ΤΕΕ  Πελοποννήσου, Γ. Λαγός, εμπνευστής και συντονιστής του Menalontrail, του πρώτου πιστοποιημένου Ελληνικού μονοπατιού 
και  Γ.  Τσιαούσης, πρόεδρος  της  Κίνησης  Πολιτών  "Άνθη  της  Πέτρας".  Στην  συζήτηση  συμμετείχαν  εκπρόσωποι τοπικών φορέων, κάτοικοι και εργαζόμενοι της ευρύτερης περιοχής.

Ο  Δήμαρχος  Γορτυνίας,  κ.  Γιάννης  Γιαννόπουλος,  ο  οποίος  εισηγήθηκε  την  προγραμματική  σύμβαση  με  την  Σχολή  Αρχιτεκτονικής  και  την  χρηματοδότηση  της  επίσκεψης  της  ομάδας  του  ΕΜΠ, δήλωσε  έτοιμος  να  στηρίξει  κάθε  επιστημονική  προσπάθεια  και  κάθε  τοπική  πρωτοβουλία  με  στόχο  να γίνει  δυνατή  η  υλοποίηση  των  προτάσεων  που  κατατέθηκαν  από  την ομάδα  του ΕΜΠ  και  να  υπάρξουν παρόμοιες προτάσεις για το σύνολο των οικισμών της Γορτυνίας.

 

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia