logo 

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Το Δημόσιο Ινστιντούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης< Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> καλεί τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν από 2.2.2016 έως και 12.2.2016, στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Το Δημόσιο Ινστιντούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης< Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β΄/23-7-2015 την Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.24571/15,και ΑΔΑ 70ΑΚ465ΦΥΟ-ΩΜΔ/28-16 Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών –τριών στο Α΄ εαρινό εξάμηνο, Σχολικού ΄Ετους 2015-2016,σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 /2-7-2014),
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν από 2.2.2016 έως και 12.2.2016, στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., από 09:00΄π.μ-14:00΄μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2. Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο .Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4.Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Ο αν. Διοικητής
του Π.Γ.Ν. Τρίπολης
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
& Συντ.Δ/ντής Β΄Χειρ/κού Τμήματος