Εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Το Δημόσιο Ινστιντούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης< Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> καλεί τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν από 2.2.2016 έως και 12.2.2016, στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Το Δημόσιο Ινστιντούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης< Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β΄/23-7-2015 την Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.24571/15,και ΑΔΑ 70ΑΚ465ΦΥΟ-ΩΜΔ/28-16 Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών –τριών στο Α΄ εαρινό εξάμηνο, Σχολικού ΄Ετους 2015-2016,σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 /2-7-2014),
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν από 2.2.2016 έως και 12.2.2016, στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., από 09:00΄π.μ-14:00΄μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2. Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο .Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4.Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Ο αν. Διοικητής
του Π.Γ.Ν. Τρίπολης
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
& Συντ.Δ/ντής Β΄Χειρ/κού Τμήματος

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia