Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τρίπολης.

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τρίπολης.

O Δήμαρχος Τρίπολης

Έχοντας υπόψη:

1. Την 228/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 38429/2435/29-5-2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου για την καλοκαιρινή περίοδο, και συγκεκριμένα:
1. Έξι (6) Εργατών Καθαριότητας και
2. Δύο (2) Οδηγών απορριμματοφόρων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Τρίπολης έως και 18 Ιουνίου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia