ΑρχικήΠανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΜνημόνιο Συνεργασίας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μνημόνιο Συνεργασίας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ) και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνεχίζουν τη διεύρυνση των συνεργασιών τους, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές και τη δυναμική τους.

 Τη συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων,  θεσμοθέτησαν στις 20 Απριλίου, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, οι εκπρόσωποι των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Καθηγητής Κώστας Χρίστου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΑΠΚυ και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων είναι η από κοινού  προώθηση και  ενίσχυση του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και πολιτιστικού έργου τους με αμοιβαίο όφελος για τα δύο Πανεπιστήμια και την κοινωνία ευρύτερα.

 Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων εστιάζεται σε θέματα όπως:

  • Κοινή οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, θερινών σχολείων (summer schools), εργαστηρίων και διαλέξεων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών και προσωπικού.
  • Ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού για υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών έργων και άλλων δράσεων.
  • Οργάνωση ή/και σε συνεργασία με τρίτους, σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων σε επιστημονικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, τα συνεργαζόμενα Μέρη θα επιδιώκουν τη στήριξη από εθνικούς ή/και τοπικούς φορείς για την υλοποίηση των προτεινόμενων εκδηλώσεων.
  • Συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων των δύο Πανεπιστημίων και κοινή αξιοποίηση της ερευνητικής τους υποδομής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο