Ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφωνίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η ΕΕΤΤ είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή η οποία ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει μεταξύ άλλων την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Βασικές αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ μεταξύ άλλων είναι
Να χορηγεί τις άδειες για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Να ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Να ρυθμίζει θέματα διάθεσης και χρήσης του τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, όπως τα κινητά τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth κ.α.
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια αρχή για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις ηλεκτρονικές ακτινοβολίες. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας υποβάλλουν στην ΕΕΑΕ για κάθε κεραία που πρόκειται να εγκαταστήσουν μια μελέτη ραδιοεκπομπων. Η μελέτη ραδιοεκπομπων πρέπει να αποδεικνύει ότι με την εγκατάσταση τηρούνται τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όπως καθορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία.
Η ΕΕΑΕ εφόσον εγκρίνει την μελέτη εκδίδει και την σχετική γνωμάτευση. Επιπλέον η ΕΕΑΕ υποχρεούται από τον νόμο να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με τρόπο δειγματοληπτικό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τουλάχιστον στο 20% των εγκατεστημένων κεραιών ετησίως που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές εντός των πόλεων.
Επιπλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε ζητήσει με αίτηση του από την ΕΕΑΕ να κάνει μετρήσεις.
Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή μας
Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, όχι μόνο ως ένα απλό μέσο επικοινωνίας αλλά επίσης ως επαγγελματικό εργαλείο. Για να είναι εφικτή η επικοινωνία μέσω του κινητού τηλεφώνου οπουδήποτε και οποτεδήποτε είναι απαραίτητα η εγκατάσταση ασύρματων δικτύων, τα οποία αποτελούνται από σταθμούς βάσης και τις αντίστοιχες κεραίες τους. Στην Ελλάδα οι συνδέσεις υπολογίζονται σε 13 εκατομμύρια και οι αδειοδοτημενες από την ΕΕΤΤ κεραίες σε 6000 περίπου.
Το κινητό τηλέφωνο και η λειτουργία του.
Το κινητό τηλέφωνο είναι ένας ασύρματος πομποδέκτης που μετατρέπει τη φωνή και τα σήματα δεδομένων σε ραδιοκύματα. Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια κλήση εκπέμπονται ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητική ενέργεια) από το κινητό μας προς την πλησιέστερη κεραία και αντίστροφα.
Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από το κινητό, προκείμενου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με την κεραία εξαρτάται από την απόσταση από την κεραία.
Όταν οι κεραίες είναι λίγες η δεν είναι ορθά κατανεμημένες, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλούς χρήστες σε μια περιοχή.
Όσο πυκνότερο είναι το δίκτυο τόσο χαμηλότερη είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η κεραία, καθώς καλύπτει μικρότερη περιοχή και εξυπηρετεί λιγότερους χρήστες.
Επιπλέον, σε ένα πυκνότερο δίκτυο η απόσταση από την κεραία με την οποία επικοινωνούμε είναι μικρότερη. Επομένως, το σήμα στο κινητό μας είναι καλύτερο και η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η συσκευή, προκείμενου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, είναι χαμηλότερη.
Η πύκνωση και η ορθή σχεδίαση του δικτύου κεραιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπέμπεται χαμηλότερη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και για να απολαμβάνουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.
Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι ραδιενέργεια
Με βάση την μέχρι τώρα επιστημονική γνώση σχετικά με τις βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που εκπέμπεται και από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις μη Ιονιζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) θέσπισε συγκεκριμένα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Τα όρια είναι αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχουν υιοθετηθεί από τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που εκπέμπεται από ένα κινητό τηλέφωνο, (επομένως και η έκθεση του χρήστη) ελαττώνεται ταχύτατα καθώς αυξάνεται η απόσταση από τη συσκευή. Έτσι η έκθεση ενός χρήστη που έχει τοποθετημένο το τηλέφωνο του στα 10 εκατοστά από το κεφάλι του (χρησιμοποιώντας εξάρτημα ανοικτής ακρόασης –hands free) είναι πολύ χαμηλότερη από την έκθεση ενός χρήστη που δεν χρησιμοποιεί το παραπάνω εξάρτημα και έχει τοποθετημένο το τηλέφωνο κατευθείαν στο αυτί του.
Τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας GSM λειτουργούν έτσι ώστε να είναι αναγκαία η τοποθέτηση σταθμών βάσης πολύ χαμηλής ισχύος (2 έως 15 βαττ) μέσα σε κατοικημένες περιοχές και πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο, ώστε να καλύπτει ο καθένας μια μικρή περιοχή (κυψέλη). Εάν αντί για όλους αυτούς τους σταθμούς τοποθετούσαμε έναν η περισσότερους εκτός κατοικημένων περιοχών θα έπρεπε η ισχύς τους να ήτανε πολύ μεγαλύτερη, αλλά και πάλι θα είχαμε πολλά και μεγάλα προβλήματα ποιότητας της επικοινωνίας, διότι δεν θα ήταν δυνατή η πλήρης κάλυψη της περιοχής.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο περισσότεροι σταθμοί βάσης υπάρχουν μέσα σε κατοικημένες περιοχές τόσο μικρότερη είναι η ισχύς των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που εκπέμπει ο κάθε σταθμός βάσης. Είναι αυτονόητο ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η εύκολη και αδιάλειπτη επικοινωνία μας ενώ ταυτόχρονα έχουμε και τη μικρότερη δυνατή ισχύ εκπομπής από τα κινητά μας τηλέφωνα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Δήμαρχο Τρίπολης, Κώστα Τζιούμη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, είχε συνάντηση, την Τρίτη 18 Ιουνίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τον Δήμαρχο Τρίπολης, Κώστα Τζιούμη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), τα έργα των οποίων θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι προτάσεις καλύπτουν μια σειρά δράσεων

ΣΑΟΟ: Εξόρμηση στα πανέμορφα καστανοδάση του Πάρνωνα

Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών...

Συνελήφθησαν δύο άτομα για ναρκωτικά στη Μεσσηνία

Χθες (18.6.2024) το πρωί, σε τοπική κοινότητα του Δήμου...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο