Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του “CERN”

Ιανουαρίου 18, 2016
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH - “CERN”.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στοχεύοντας στην εξωστρέφεια σε διεθνές επίπεδο, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Έρευνας “CERN” , ένα από τα κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια στο κόσμο με έμφαση στη βασική έρευνα και τη καινοτομία.
Το ερευνητικό κέντρο CERN είναι ένας διεθνής οργανισμός (στα ιδρυτικά μέλη του οποίου ανήκει και η Ελλάδα, από το 1954) και θεωρείται το κορυφαίο διεθνώς ερευνητικό κέντρο στον τομέα της σωματιδιακής φυσικής και το μεγαλύτερο (σε έκταση). Το CERN αναπτύσσει συνεργασίες καθαρά επιστημονικού χαρακτήρα με επιστημονικά ινστιτούτα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας, τα δύο Ιδρύματα θα αναπτύξουν συνέργειες σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες των επιταχυντών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν μετακινήσεις ερευνητών μεταξύ των δύο φορέων.
Το μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Οι λεπτομέρειες των συνεργασιών στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερευνητικών έργων θα εξειδικεύονται με σχετικές προσθήκες στο μνημόνιο συνεργασίας. Θέματα διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων ρυθμίζονται στο γενικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε. Επιπλέον οι δύο φορείς συμφώνησαν να δώσουν έμφαση στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών τους συνεργασιών σε μέσα ανοικτής πρόσβασης (Open Access).
Οι πρώτοι τομείς στους οποίους θα ξεκινήσουν συνεργασία τα δύο ιδρύματα περιλαμβάνουν:

1. Ανάπτυξη ασφαλούς πλατφόρμας υποβολής και αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ATTRACT-EU πρωτοβουλίας (μέρος του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) που είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και τη Καινοτομία) και που θα καλύψει την περίοδο 2017-2020. Συγκεκριμένα ερευνητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν αναλάβει την ανάπτυξη με χρηματοδότηση από το CERN.
2. Συνεργασία στο πλαίσιο των δράσεων CERN Neutrino Platform, του διεθνούς προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης για φυσική νετρίνων και ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών (hardware and software), PLAFOND. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα συμμετέχει στην ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων σε ολοκληρωμένα κυκλώματα FPGA, συστημάτων παρακολούθησης και απόκτησης δεδομένων, συστημάτων ανάλυσης δεδομένων (data analytics), συστημάτων προσομοίωσης αλλά και στην κατασκευή πρωτοτύπων και τον έλεγχο υλικού και λογισμικού εξειδικευμένου εξοπλισμού και οργάνων.
3. Ιατρικές εφαρμογές με έμφαση στη θεραπεία πρωτονίων και στην επεξεργασία εικόνας.
4. Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων έρευνας στην Πελοπόννησο.

logofootermedia