Νοεμβρίου 24, 2020

Οι αποφάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου για τα απορρίμματα

Ιουλίου 12, 2016

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  8 Ιουλίου 2016, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης, έκτακτη  συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά την οποία συζητήθηκε  από τα μέλη του  Διοικητικού  Συμβούλιου, ο  προτεινόμενος Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και πάρθηκε η παρακάτω απόφαση:

Ύστερα από κοινοποίηση του (ΠΕ.Σ.Δ.Α) στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου  από τον αρμόδιο φορέα (ΦΟΔΣΑ) που διενήργησε τη μελέτη, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη αρμόδιο επί των θεμάτων αυτών επεσήμανε τα παρακάτω, που θα ήταν εύλογο να εισακουσθούν για την τελική απόφαση που θα πάρει ο ΦΟΔΣΑ επί της μελέτης.

Το σενάριο που κρίνεται ως το πλέον συμφέρον (τεχνικά αλλά και μακροπρόθεσμα οικονομικά) κρίνεται το ΙΙ, αυτό δηλαδή της αποκεντρωμένης διαχείρισης με τοπικές μονάδες το οποίο οδηγεί:

  • Σε μικρότερο κόστος κατασκευής συνολικά (Σελ 7-65, τοπικές: 152.8εκ € αντί 156.9εκ.€ των κεντρικών). Οι τοπικές μονάδες υπερκοστολογούνται έως και 10 φορές περισσότερο σε σχέση με τα τοπικά σχέδια ή τις εγκεκριμένες μελέτες τους το οποίο οδηγεί σε εμφανώς αυξημένο κόστος και παρερμηνείες,
  • Στο ίδιο λειτουργικό κόστος διαχείρισης (Σελ 7-65, 51€/tn) αν όχι μικρότερο με βάση την παραπάνω ανάλυση. Στην περίπτωση της κεντρικής διαχείρισης (ΣΔΙΤ) ξεκινά από 80.5€/tn(έως την κατασκευή των ΣΜΑ είναι ακόμη μεγαλύτερο) ενώ στην προσωρινή κυμαίνεται από 40-65€/tn,
  • Σε τάσεις εξέλιξης για ακόμη μικρότερο λειτουργικό κόστος (ακόμη και στα 40€/tn) όσο αυξάνει η ΔσΠ (ελαστικό κόστος όσο επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΣΔΑ) εφόσον οι μονάδες είναι ευέλικτες, επεκτάσιμες, μικρότερες και χωρίς απαίτηση για εγγυημένες ποσότητες(δεν μελετάται ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ),
  • σε χρήση νέων τεχνολογιών στο μέλλον και σε μονάδες που δεν παγιώνουν την τεχνολογία ή το κόστος για μεγάλες χρονικά περιόδους(δεν μελετάται ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ),
  • Σε εύκολη εναρμόνιση με στόχους που θα τίθενται περιφερειακά ή εθνικά στους μελλοντικούς ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ(δεν μελετάται ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ),
  • Σε λειτουργία και ως μεταβατικό στάδιο έως τη λειτουργία ΧΥΤΥ ανά νομό για τη διαχείριση του υπολείμματος, πράσινων σημείων, συστημάτων ΔσΠ, προώθηση επιπλέον της οικιακής κομποστοποίησης και
  • Σε μονάδες που θα λειτουργούν ως κίνητρο για τους εθνικούς στόχους που θέτει ο ΕΣΔΑ και οι οδηγίες της Ε.Ε. (ΔσΠ, βιοαποδομήσιμο ρεύμα κ.λπ.) με κύριο κριτήριο να μειώνονται συνεχώς οι ποσότητες που καταλήγουν προς ταφή και μείωση συνεχώς του κόστους διαχείρισης(δεν μελετάται ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ)

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia

© 2020 pna.gr. All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr