Πυροσβεστική: Ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Απριλίου 12, 2016
Διαβάστε τον κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου...

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΥπ’ αριθ. 1/2016 «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις».Ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης ΠελοποννήσουΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Τις παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
β. Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 του Ν.2649/1997 (Α΄38).
γ. Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εγκαταστάσεων της χώρας» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Α΄289).
δ. Του Ν.1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. Του Ν.Δ. 3030/1954 «Περί αγροφυλακής» (Α΄244).
στ. Του Ν.616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων» (Α΄166).
ζ. Του Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων (Α΄157).
η. Της υπ’ αριθ. 12030 Φ.109.1/10-5-1999 Κ.Υ.Α. (Β΄713) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυρ/κού Σώματος με άλλους εμπλεκόμενους Φορείς στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
θ. Της υπ’ αριθ. 353001/13-4-2000 (ΦΕΚ Β΄566) απόφαση του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας».2. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) και ισχύει.3. Τις σχετικές έγγραφες εισηγήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου.Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ εΆρθρο 1Πεδίο εφαρμογής1. Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι:
α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν. 998/1979.
β) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και οι βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.998/1979 και
γ) Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954.2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:
α. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.ΟΙ οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ’ αριθ. 4 Πυρ/κής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1346/2012).β. Στις αλυκές.
γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και
δ. Στα λατομεία και ορυχεία.Άρθρο 21. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 01-05-2016 μέχρι 31-10-2016, α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, στις περιοχές των παραγράφων 1α και 1β της παρούσης.
2. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01-05-2016 έως 31-10-2016, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9 Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554/10-11-2005) και ισχύει.Άρθρο 3Η παρούσα Διάταξη ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής της στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

 

Ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου                               Ο Διοικητής Π.Υ Τρίπολης

Χαράλαμπος Θ. Χιώνης                                           Θεόδωρος Ι. Λαρέζος
Αρχιπύραρχος                                                         Πύραρχος

 

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 28 Σεπ

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Εθνικής Αντιστάσεως 5

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710222528

 • 28 Σεπ

  ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φαρρών 55

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2721021736

 • 28 Σεπ

  ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΓΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Πυλαρινού Σωτήρη 49

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741022067

 • 28 Σεπ

  ΑΡΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΣΠΑΡΤΗ | Κλεομβρότου 13

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731081271

 • 28 Σεπ

  ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Πλατεία Συντάγματος 2

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752027445

Σε αυτή την ιστοσελίδα

autodoc.gr 300x100

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia