Ιανουαρίου 15, 2021

Alpha Bank: Μεγαλώνει η εισοδηματική «ψαλίδα» νέων - συνταξιούχων

Φεβρουαρίου 17, 2018

Μεγαλώνει συνεχώς η εισοδηματική ψαλίδα ανάμεσα στους νέους και τους συνταξιούχους στην Ελλάδα της κρίσης, με τους δεύτερους να προστατεύονται περισσότερο από τα μέτρα κοινωνικής προστασίας σε σύγκριση με τους νέους που απειλούνται ακόμη περισσότερο από τη φτώχεια.

Σύμφωνα με ανάλυση της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών είναι οι μεγάλοι «χαμένοι» της κρίσης, καθώς το ποσοστό ανεργίας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα τον Νοέμβριο βρισκόταν στο 43,7%, έναντι 19,6% των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Το ανησυχητικό είναι, σύμφωνα με την Alpha Bank, ότι από το 2013 έως σήμερα, η «ψαλίδα» μεταξύ των ηλικιακών ομάδων μεγαλώνει συνεχώς, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο στην ανεργία τους νέους, αφού ένας στους δύο δεν μπορεί σήμερα να βρει δουλειά. Το γεγονός αυτό οδηγεί αφενός σε οικονομικά προβλήματα, όπως  η περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, εξειδίκευση και μειωμένο εισόδημα, και αφετέρου σε κοινωνικά προβλήματα όπως η αναβολή δημιουργίας οικογένειας.

Επιπλέον, τα χαμηλά εισοδήματα των νέων οδηγούν σε αύξηση του ποσοστού των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας. Η «σχετική» φτώχεια των νέων ηλικίας 15-24 ετών, όχι μόνο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, αλλά έχει διευρυνθεί αισθητά η σχετική διαφορά μεταξύ των νέων και των ατόμων ηλικιακής ομάδας 65 και άνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρά τις περικοπές των συντάξεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, τα άτομα άνω των 65 έχουν υποστεί συνολικά μεγάλες, αλλά σχετικά μικρότερες απώλειες εισοδημάτων έναντι των νέων. 

Όσον αφορά στην ποιότητα της απασχόλησης των νέων, το ποσοστό των εργαζόμενων με συμβόλαια μη πλήρους απασχολήσεως ακολουθεί ανοδική πορεία μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2017 και διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σε σχέση με τις λοιπές ηλικιακές ομάδες.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη κινδύνου φτώχειας στην ηλικιακή ομάδα 15-24 σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα των 65+ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον αναδιανεμητικό ρόλο των υφιστάμενων συστημάτων κοινωνικής προστασίας (τα οποία λειτούργησαν περισσότερο υποστηρικτικά προς την ηλικιακή ομάδα 65+), παρά τη μείωση της δαπάνης για συντάξεις που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, η ανισότητα στα εισοδήματα μετριάζεται μέσω της δημοσιονομικής διαχείρισης. Σημειώνει δε ότι η ανισότητα στα εισοδήματα των ηλικιών 65+ πριν τους φόρους και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρείται στις ηλικίες 18-65 (οικονομικά ενεργός πληθυσμός). Ωστόσο ο δείκτης Gini στις ηλικίες 65+ βελτιώνεται αισθητά χάρη στην αναδιανομή εισοδήματος που πραγματοποιείται κυρίως μέσω των συντάξεων και σε μικρότερο βαθμό μέσω της φορολόγησης, καταλήγει.

insider.gr

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia