Ιουλίου 21, 2016

Πώς θα γλιτώσουν οι άνεργοι από υπέρογκο φόρο λόγω τεκμηρίων

Το πρόβλημα άνεργων φορολογούμενων οι οποίοι για τεχνικούς λόγους -μη ενημέρωση του συστήματος για την ιδιότητά τους- φορολογήθηκαν με βάση τεκμήρια και την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών (και κατά την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων ήρθαν ίσως αντιμέτωποι με μεγάλα ποσά φόρων) επιδιώκει να επιλύσει ο γγ Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας οδηγίες προς όλες τις Εφορίες.

Το πρόβλημα αφορά σε φορολογούμενους οι οποίοι, παρότι ήταν άνεργοι το 2015, φορολογήθηκαν για το τεκμαρτό τους εισόδημα με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι με βάση την κλίμακα των μισθωτών και το αφορολόγητο, διότι δεν εμφανίζονταν στα αρχεία της ΓΓΔΕ ως άνεργοι.

Για να διευθετήσουν το θέμα τους οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι και να διατηρήσουν το δικαίωμα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων τους να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες εφόσον η δήλωσή τους έχει εκκαθαριστεί, θα πρέπει να απευθυνθούν στην εφορία τους για να υποβάλλουν αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιότητά τους ως άνεργοι. 

Εάν οι δηλώσεις τους δεν έχουν ακόμα υποβληθεί -παρότι η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει-, οι δηλώσεις (με πρόστιμο) θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και να εκκαθαριστούν στις Δ.Ο.Υ.

Αναλυτικά, με βάση την εγκύκλιο του γγ Δημοσίων Εσόδων:

Εάν οι δηλώσεις δεν έχουν ακόμα υποβληθεί– παρότι η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει- οι δηλώσεις (με πρόστιμο) θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και να εκκαθαριστούν στις ΔΟΥ. Εφόσον οι δηλώσεις έχουν, ήδη, εκκαθαριστεί για να ακυρωθεί ο φόρος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περάσουν από την εφορία τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όπως διευκρινίζεται, «για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πληροφορία της ιδιότητας του ανέργου έχει ληφθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, τα οποία ζητήθηκαν από τον ΟΑΕΔ, ΓΕΝΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τον σκοπό της εξαίρεσης των ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

» Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο, κάποιοι φορολογούμενοι που ήταν άνεργοι να μην περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία, για να διατηρήσουν το δικαίωμα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων τους να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οι δηλώσεις τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ.

» Αν τυχόν έχει ήδη υποβληθεί η δήλωση και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής του στη ΔΟΥ, προσκομίζοντας τη βεβαίωση της ανεργίας».

Επισημαίνεται, ότι «η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών, ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται».

Α.Τ

Newsroom ΔΟΛ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia