Ιανουαρίου 26, 2021

Αυξήσεις έως και 8% στους δημοσίους υπαλλήλους μέσα στην επόμενη τετραετία

Ιανουαρίου 11, 2016

Αυξήσεις έως και 8% στους δημοσίους υπαλλήλους μέσα στην επόμενη τετραετία προβλέπει το νέο μισθολόγιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, με την οποία δίνονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο ο νέος νόμος, καλύπτει τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους καθώς και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Επίσης αποσυνδέεται το βαθμολογικό από μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου, κάτι που σημαίνει ότι ο υπάλληλος θα είναι σε θέση να ανεβαίνει στην ιεραρχία ανεξάρτητα από τον βαθμό που διατηρεί στα μισθολογικά κλιμάκια.

Ο βασικός μισθός παραμένει σταθερός στα 780 ευρώ και οι αυξήσεις αφορούν περίπου το 52% των δημοσίων υπαλλήλων.

19 κλιμάκια για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής και τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής• 13 για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Τι προβλέπεται για το οικογενειακό επίδομα

Στους υπαλλήλους χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση τους.

Ειδικότερα, το επίδομα θα καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και η παροχή ορίζεται σε:

• 50 ευρώ για ένα τέκνο,
• 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,
• 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα,
• 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον
• 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
- See more at: http://airetos.gr/default.aspx?pageid=17466#sthash.TznpHkVf.dpuf

 

airetos.gr

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia