ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΕυρώπηΕπιμορφωτικό πρόγραμμα στις Βρυξέλλες για δημοσίους υπαλλήλους

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στις Βρυξέλλες για δημοσίους υπαλλήλους

Στο πλαίσιο του θεσμού European Reciprocal Trainings (ERT), ο φορέας επιμόρφωσης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European School of Administration (EuSA), διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα στις Βρυξέλλες με γλώσσα εργασίας την αγγλική.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο όπου στεγάζεται ο ανωτέρω φορέας καθώς και σε άλλα σημεία, από 6 έως 8 Ιουλίου 2016.
Σκοπός του προγράμματος είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τη μεγάλη εικόνα γύρω από την Ε.Ε., καθώς και να τους προσφέρει την ευκαιρία να προχωρήσουν πέρα από τα στενά όρια της τάξης με επίσκεψη στα σημεία όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο απευθύνεται σε προσωπικό που δεν εξειδικεύεται σε ζητήματα Ε.Ε. .

Μεταξύ άλλων θα παρατεθεί δείπνο συζήτησης ώστε να υπάρξει ανταλλαγή ιδεών και απόψεων γύρω από τις προκλήσεις της Ε.Ε.. Θα πραγματοποιηθεί επίσης (προαιρετικά) επίσκεψη στο Κέντρο Διαδραστικής Επίσκεψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Parlamentarium).
Δεν θα υπάρξει κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής θα πρέπει καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 30 Απριλίου το αργότερο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
rosa-maria.galan-saucedo@ec.europa.eu (Rosa Galán Saucedo)
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 30 θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας κι έτσι ώστε να υπάρξει κατά το δυνατόν καλύτερη εξισορρόπηση της αναλογίας μεταξύ των κρατών/μελών της Ε.Ε..

Τέλος, σημειώνεται, ότι η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: www.minadmin.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Εκπαίδευση (http://www.minadmin.gov.gr/?cat=51)

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των Ανεξάρτητων Αρχών παρακαλούνται να διαβιβάσουν, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να διαβιβάσουν, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο