Ιανουαρίου 17, 2021

Μεσσηνία | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μηναγιώτικου Φράγματος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φράγμα Μηναγιώτικου & αρδευτικό δίκτυο, Δ. Πύλου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας», η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τους φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του.

Το  έργο αφορά στην κατασκευή του φράγματος στο Μηναγιώτικο ρέμα (Τύπος φράγματος: Φράγμα Βαρύτητας από Σκληρό Επίχωμα), με τον ταμιευτήρα, και το αρδευτικό δίκτυο για την άρδευση των προβλεπόμενων γεωργικών εκτάσεων.

Σκοπός του έργου είναι η συγκράτηση κυρίως πλημμυρικών, επιφανειακών απορροών στον ταμιευτήρα, για την άρδευση μέσω του αντίστοιχου δικτύου, γεωργικών εκτάσεων των Δήμων Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης. 

Παράλληλα, το έργο, μετά τον σχηματισμό της τεχνητής λίμνης, θα δώσει σημαντική ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της ανάδειξης των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων της κοιλάδας του Μηναγιώτικου ρέματος (ανάδειξη μονοπατιών και υδρόμυλων, ανάδειξη μεσαιωνικών οχυρών, δημιουργία διαδρομών πεζοπορίας και ορεινής ποδηλασίας, κωπηλασία κλπ.)

Επίσης, στα πλαίσια της αειφόρου διαχείρισης, ανάπτυξης και αποτελεσματικής διατήρησης της βιοποικιλότητας αυτής της ιδιαίτερης περιοχής, υπάρχει πρόταση για τη  δημιουργία Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικών και Πολιτισμικών πόρων στο πρόσφατα χαρακτηρισμένο ως Διατηρητέο Νεότερο Μνημείο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων, μετά την σχεδιαζόμενη αποκατάστασή του από την πολιτεία.

Συνοδά έργα στα παραπάνω, αποτελούν τα έργα οδοποιίας:

1) για την αποκατάσταση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών οδών που πρόκειται να κατακλυσθούν,

2) για την πρόσβαση στη θέση του φράγματος, του κεντρικού αντλιοστασίου και περιμετρικά του ταμιευτήρα,

3) μικρά τμήματα προσβάσεων τα οποία θα προσδιορισθούν στη συνέχεια από την οριστική μελέτη των δικτύων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού, καθώς επίσης και οι δανειοθάλαμοι-αποθεσιοθάλαμοι με τις αντίστοιχες προσβάσεις τους, από τους οποίους θα αντληθούν-αποτεθούν οι απαιτούμενες ποσότητες υλικών κατά τη φάση κατασκευής.

Η συνολικά καθαρή αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε 35.000 στρ., ενώ υπάρχουν επίσης τα έργα προσαγωγής, οι απαιτούμενες δεξαμενές αναρρύθμισης (συνολικά τέσσερις, μια στην  κεφαλή κάθε  ζώνης) και τα αντλιοστάσια. 

Ακολουθεί η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Αποτύπωση Φράγματος

apotiposi minagiotiko fragma messinias

Γεωλογική Αποτύπωση Φράγματος

geologiki apotiposi minagiotiko fragma messinias

Τοπογραφικό Φράγματος

topografiko minadiotiko fragma messinias

Τοπικός χάρτης Φράγματος

topikos xartis fragmatos

Χάρτης Φράγματος

xartis minadiotiko fragma messinias

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia