ΑρχικήΛΑΚΩΝΙΑΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το ΟΣΔΕ για διορθώσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το ΟΣΔΕ για διορθώσεις

Ανοιχτή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 (ΟΣΔΕ), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε τυχόν διορθώσεις.

Οι διορθώσεις που θα γίνουν στο ΟΣΔΕ (eae2023.opekepe.gov.gr), θα παρθούν υπόψη στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης.

Ανοιχτή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 (ΟΣΔΕ), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε τυχόν διορθώσεις.

Οι διορθώσεις που θα γίνουν στο ΟΣΔΕ (eae2023.opekepe.gov.gr), θα παρθούν υπόψη στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης. Εκτός διορθώσεων όμως, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μένει η ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων, καθώς και η προσθήκη αιτημάτων για τη βασική ενίσχυση, την εξισωτική αποζημίωση (Παρέμβαση Π3 -71) του νέους αγρότες, την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, τη συνδεδεμένη για το ρύζι και τον αραβόσιτο.

Οι διορθώσεις που θα γίνουν στην ΕΑΕ (eae2023.opekepe.gov.gr), θα παρθούν υπόψη στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης.

Οι μη επιτρεπτές διορθώσεις

Ειδικότερα, όπως ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν. Έτσι, οι μη επιτρεπτές διορθώσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό, είναι οι ακόλουθες:

1. Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων:

Δεν επιτρέπεται η ψηφιοποίηση εκτός των αρχικά καθορισμένων ορίων των αγροτεμαχίων. Ως «Αρχικά όρια» νοούνται τα όρια των αγροτεμαχίων όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά την προκαταβολή.

Σε περίπτωση που η νέα γεωμετρία ενός αγροτεμαχίου υπερβαίνει αυτά τα όρια και η επιπλέον έκταση είναι μεγαλύτερη από 50 τετραγωνικά μέτρα, η μεταβολή είναι μη επιτρεπτή. Επιτρέπεται η διαίρεση ενός αγροτεμαχίου σε δύο μέρη, εφόσον αμφότερα βρίσκονται εντός των αρχικών ορίων.

2. Αιτήματα ενίσχυσης:

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτημάτων για: Βασική Εισοδηματική Στήριξη, Παρέμβαση Π3-71 (Μ13), Νέους Γεωργούς, Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι ή Συνδεδεμένη Ενίσχυση για το Ρύζι και τον Αραβόσιτο.

 

laconiatv.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο