Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Λακωνία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Από την  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας ανακοινώνεται   ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ.534/13-3-2023 ( ΑΔΑ:6Σ7Ζ4653ΠΓ-669),πρόσκληση για τη   δράση 4.1.5 με θέμα« Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδας  2014-2022  και καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι   φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα εμπορικού δικαίου  να υποβάλλουν αιτήσεις  στήριξης.

Οι αιτήσεις  υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο htpp:/www.ependyseis.gr κατά  το διάστημα  από 15/3/2023 έως  16/5/2023 και ώρα 13.00

Η πρόσκληση   είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας  www.ppel.gov.grκαι το θεσμικό πλαίσιο της δράσης περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ.427/02-03-2023 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ/Β΄/1414/9-3-2023)   και έχει αναρτηθεί  στους δικτυακούς τόπους   του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων www.minagric.gr  και www.agrotikianaptixi.gr

Oι ενδιαφερόμενοι  για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται  και στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Λακωνίας  και στο τηλ.2731363321

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

   Με Εντολή Περιφερειάρχη

       Παναγιώτη Ε. Νίκα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

     Μ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ                                                                                                                                                                 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Λακωνίας

Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Λακωνίας Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 137956/02.05.2024 (ΑΔΑ: Ψ09Λ7Λ1-8ΝΩ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας ισχύει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, είχε συνάντηση, την Τρίτη 18 Ιουνίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο. Τη συνάντηση απασχόλησαν ζητήματα συνολικής στρατηγικής έργων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ενώ συζητήθηκε η γενικότερη αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Καλαμάτας. Από πλευράς Περιφέρειας, συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη με ευθύνη τα αντικείμενα Συντονισμού-Οικονομικών-Προγραμματισμού

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Δήμαρχο Τρίπολης, Κώστα Τζιούμη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, είχε συνάντηση, την Τρίτη 18 Ιουνίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τον Δήμαρχο Τρίπολης, Κώστα Τζιούμη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), τα έργα των οποίων θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι προτάσεις καλύπτουν μια σειρά δράσεων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο