ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕντάξεις έργων ύδρευσης στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 - 2020

Εντάξεις έργων ύδρευσης στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020

Εντάξεις έργων ύδρευσης στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020

Εντάχθηκαν στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 η ενίσχυση της υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Περαχώρας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 τα κάτωθι έργα:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Η πράξη αφορά στην κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για τη μεταφορά συμπληρωματικής ποσότητας πόσιμου ύδατος από τις πηγές Δρίζας Στυμφαλίας στο νέο αντλιοστάσιο Κεφαλαρίου και σε υφιστάμενο αγωγό ο οποίος τροφοδοτεί την κεντρική δεξαμενή ύδρευσης στη θέση «Χούνη», με στόχο την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του συστήματος υδροδότησης της πόλεως του Κιάτου και των πεδινών περιοχών του Δήμου Σικυωνίων, ήτοι τις Τ.Κ. Μουλκίου, Πασίου, Κάτω Διμηνιού, Βασιλικού, Λαλιωτίου και Διμηνιού.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Το έργο αφορά τις εργασίες πλήρους αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην εντός σχεδίου περιοχή Περαχώρας, καθώς και των κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών από τις 3 δεξαμενές προς τον οικισμό.

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Λεωνιδίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 το έργο της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας των εξωτερικών υδραγωγείων και του εσωτερικού δικτύου διανομής της κωμόπολης του Λεωνιδίου. Στο εξωτερικό υδραγωγείο θα γίνουν οι εξής εργασίες: α) κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου από την γεώτρηση Καμούλι έως την Δεξαμενή Κοκκινόβραχου. Στο εσωτερικό υδραγωγείο θα γίνει μόνο τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης σε διάφορους κλάδους του δικτύου.

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Δίνουμε λύση στην υδροδότηση Παραλίου Άστρους και Κορακοβουνίου στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

Εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 τα κάτωθι έργα:

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση/ κατασκευή του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης – μεταφοράς ύδατος από την υφιστάμενη δεξαμενή που εντοπίζεται βορειοδυτικά του οικισμού Άστρους, μέχρι τη νέα δεξαμενή του οικισμού Παράλιου Άστρους, που προβλέπεται να κατασκευαστεί βόρεια του οικισμού Παράλιου Άστρους, στη θέση των παλαιών υφιστάμενων δεξαμενών.

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η αντικατάσταση/κατασκευή του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς πόσιμου νερού) στη δεξαμενή που βρίσκεται πλησίον του οικισμού “Κορακοβούνι” η οποία εξυπηρετεί το νότιο τμήμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Με την παρούσα προβλέπεται η μεταφορά του νερού από την πηγή Αβούρος που εντοπίζεται στα νότια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έως την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Κορακοβούνι μέσω αγωγού συνολικού μήκους 6.379m.

Στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 εντάχθηκε η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης στις δημοτικές κοινότητες Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, Σπερχογείας και Ασπροχώματος, Δήμου Καλαμάτας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων υπαρχόντων αγωγών ύδρευσης στις δημοτικές κοινότητες Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, Σπερχογείας και Ασπροχώματος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διαρροές σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο