Πράξη Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ: πρώτος κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ θα ρυθμίζεται από τον νόμο AI, τον πρώτο ολοκληρωμένο νόμο στον κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ως μέρος της ψηφιακής στρατηγικής της, η ΕΕ θέλει να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη και τη χρήση αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη, όπως καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ασφαλέστερη και καθαρότερη μεταφορά, αποτελεσματικότερη παραγωγή, φθηνότερη και βιωσιμότερη ενέργεια.

Τον Απρίλιο του 2021, η Εθρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Προτείνει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές εφαρμογές να αναλυθούν και να ταξινομηθούν ανάλογα με τον κίνδυνο που ενέχουν για τους χρήστες. Τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου θα σημαίνουν περισσότερη ή λιγότερη ρύθμιση. Μόλις εγκριθούν, αυτοί θα είναι οι πρώτοι κανόνες στον κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μάθετε περισσότερα για το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς χρησιμοποιείται

Τι θέλει το Κοινοβούλιο στη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη

Προτεραιότητα του Κοινοβουλίου είναι να διασφαλίσει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι ασφαλή, διαφανή, ανιχνεύσιμα, χωρίς διακρίσεις και φιλικά προς το περιβάλλον.Για την πρόληψη επιβλαβών αποτελεσμάτωνα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβλέπονται από ανθρώπους και όχι από αυτοματισμούς.

Το Κοινοβούλιο θέλει επίσης να καθιερώσει έναν τεχνολογικά ουδέτερο, ενιαίο ορισμό για την τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μελλοντικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Πράξη Τεχνητής Νοημοσύνης: διαφορετικοί κανόνες για διαφορετικά επίπεδα κινδύνου

Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν υποχρεώσεις για τους παρόχους και τους χρήστες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου από την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο, πρέπει να αξιολογηθούν.

Απαράδεκτος κίνδυνος

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης απαράδεκτου κινδύνου είναι συστήματα που θεωρούνται απειλή για τους ανθρώπους και θα απαγορευθούν. Αυτά περιλαμβάνουν:

• γνωστική συμπεριφορική χειραγώγηση ατόμων ή συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων: για παράδειγμα παιχνίδια που ενεργοποιούνται με φωνή που ενθαρρύνουν επικίνδυνη συμπεριφορά στα παιδιά

• κοινωνική βαθμολογία: ταξινόμηση ατόμων με βάση τη συμπεριφορά, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τα προσωπικά χαρακτηριστικά

• βιομετρική ταυτοποίηση και κατηγοριοποίηση φυσικών προσώπων

• συστήματα βιομετρικής αναγνώρισης σε πραγματικό χρόνο και εξ αποστάσεως, όπως η αναγνώριση προσώπου

Ενδέχεται να επιτρέπονται ορισμένες εξαιρέσεις για σκοπούς επιβολής του νόμου. Τα συστήματα απομακρυσμένης βιομετρικής ταυτοποίησης «σε πραγματικό χρόνο» θα επιτρέπονται σε περιορισμένο αριθμό σοβαρών υποθέσεων, ενώ τα «μετα» απομακρυσμένα βιομετρικά συστήματα ταυτοποίησης, όπου η ταυτοποίηση γίνεται μετά από σημαντική καθυστέρηση, θα επιτρέπεται να διώκουν σοβαρά εγκλήματα και μόνο μετά από δικαστική έγκριση.

Υψηλός κίνδυνος

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα θα θεωρούνται υψηλού κινδύνου και θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

1. Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που εμπίπτουν στη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτό περιλαμβάνει παιχνίδια, αεροπορία, αυτοκίνητα, ιατρικές συσκευές και ανελκυστήρες.

2. Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εμπίπτουν σε συγκεκριμένους τομείς που θα πρέπει να καταχωρηθούν σε μια βάση δεδομένων της ΕΕ:

• διαχείριση και λειτουργία υποδομών ζωτικής σημασίας

• εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

• απασχόληση, διαχείριση εργαζομένων και πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση

• πρόσβαση και απόλαυση βασικών ιδιωτικών υπηρεσιών και δημόσιων υπηρεσιών και παροχών

• επιβολή του νόμου

• διαχείριση μετανάστευσης, ασύλου και ελέγχου των συνόρων

• βοήθεια στη νομική ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.

Όλα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου θα αξιολογηθούν πριν διατεθούν στην αγορά και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 

Γενετική τεχνητή νοημοσύνη

Γενετική τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προυποθέσεις διαφάνειας:

  • Αποκαλύπτοντας ότι το περιεχόμενο δημιουργήθηκε από AI
  • Σχεδιασμός του μοντέλου για να αποτρέψει τη δημιουργία παράνομου περιεχομένου
  • Δημοσίευση περιλήψεων δεδομένων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης, με υψηλό αντίκτυπο, που ενδέχεται να ενέχουν συστημικό κίνδυνο, όπως το πιο προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης GPT-4, θα πρέπει να υποβληθούν σε διεξοδικές αξιολογήσεις και να αναφέρουν τυχόν σοβαρά περιστατικά στην Επιτροπή. 

Περιορισμένος κίνδυνος

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης περιορισμένου κινδύνου θα πρέπει να συμμορφώνονται με ελάχιστες απαιτήσεις διαφάνειας που θα επιτρέπουν στους χρήστες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αφού αλληλεπιδράσει με τις εφαρμογές, ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται όταν αλληλεπιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό περιλαμβάνει συστήματα AI που δημιουργούν ή χειρίζονται περιεχόμενο εικόνας, ήχου ή βίντεο (π.χ. deepfakes).

Επόμενα βήματα

Στις 9 Δεκεμβρίου 2023, το Κοινοβούλιο κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με την πράξη Τεχνητής Νοημοσύνης. Το συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο για να γίνει δίκαιο της ΕΕ.

Οι Επιτροπές Εσωτερικής Αγοράς και Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου θα ψηφίσουν τη συμφωνία σε προσεχή συνεδρίαση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

- Advertisment -hit-media.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Workshop για τις δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου –...

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας καπνιστής πέστροφας

Στην ανάκληση παρτίδας καπνιστής πέστροφας προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά...

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο

Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, την Δευτέρα 22 Απριλίου. Κοινές δράσεις, αναπτυξιακά προγράμματα και αθλητικές υποδομές ήταν τα κυριότερα σημεία της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη της Ομοσπονδίας και της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Με διάθεση συνεργασίας για την προβολή, την ανάδειξη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο