Γιαννακόπουλος : Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η περιφέρεια τολμά να ανοίξει την πόρτα στις επενδύσεις

Μαρτίου 23, 2017
Γιαννακόπουλος : Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η περιφέρεια τολμά να ανοίξει την πόρτα στις επενδύσεις !!!

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : (οικονομία) η διάθεση χρηματικών ποσών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό να δημιουργηθεί νέο κεφαλαίο (συνεκδοχικά) οτιδήποτε θεωρούμε ότι μπορεί, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, να αποφέρει κέρδος (οικονομικό ή άλλο)

logofootermedia