Νοεμβρίου 24, 2020

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή εκτελεστικού Γραμματέα», σε προϊσταμένους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Νοεμβρίου 16, 2020

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα», σε Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αναλυτικά η Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υπογράφουν «με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» αποφάσεις που αφορούν σε: χορήγηση κανονικών, γονικών και αιμοδοτικών αδειών στους Προϊσταμένους των Τμημάτων καθώς και στους υπαλλήλους αυτών με παράλληλη ενημέρωση των Διευθύνσεων Διοίκησης και Διοικητικού Οικονομικού των αντίστοιχων Π.Ε.

Β.Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου να υπογράφει «με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» αποφάσεις που αφορούν σε χορήγηση των λοιπών κατηγοριών προβλεπόμενων αδειών με ή χωρίς αποδοχές στους Προϊσταμένους των τμημάτων καθώς και στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε Αρκαδίας.

Γ. .Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού των Π.Ε. Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας να υπογράφουν «με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» αποφάσεις που αφορούν σε χορήγηση των λοιπών κατηγοριών προβλεπόμενων αδειών με ή χωρίς αποδοχές στους Προϊσταμένους των τμημάτων και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών των οικείων Π.Ε καθώς και στους υπαλλήλους των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, στους Προϊσταμένους καθώς και στους υπαλλήλους των Τμημάτων Πληροφορικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, στους Προϊσταμένους και στους υπαλλήλους των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας των οποίων η προϊστάμενη αρχή εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δ. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ να υπογράφουν «με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» τις εντολές μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων των Τμημάτων, των Γραφείων και των Υπαλλήλων των οποίων προΐστανται.

Ε. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους

α) Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου,

β) Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου,

γ) Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και

δ) Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ να υπογράφουν «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα», εντολές μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων και υπαλλήλων των Τμημάτων Διεύθυνσης και Γραφείων αντίστοιχα που προΐστανται, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia

© 2020 pna.gr. All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr