Οκτωβρίου 13, 2019

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην τελευταία συνεδρίαση

Δείτε παρακάτω τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις κατά την 18η/2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης»:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 . Σύμφωνη γνώμη για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Κατεδάφιση ισογείων προσκτισμάτων ( αποθηκών) για την ανάδειξη του χώρου που αποδίδεται ως « Οικία της Ευρώπης» στη σε απαλλοτριωμένο ακίνητο της ΕΦΑ Λακωνίας στο Ο. Τ. 40 στη Σπάρτη σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3852 / 2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4071 / 2012 και ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδώρος Βερούτης .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 463 )

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΣΠΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 464 )

Επικύρωση πρακτικού της 16 ης/ 2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΠΕ. ΣΥ. κ. Εμμανουήλ Σκαντζός .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 465 )

Ορισμός προσώπων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος .
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 466 )

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 467 )

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις δύο Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν. 2218 / 94 ( άρθρο 68 του ΠΔ 30 / 96 ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 468 )

Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 469 )

Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: « Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 470 )

Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή « Περί εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων με αμοιβή».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 471 )

Έγκριση σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας « ΦΑΡΙΣ», για την υλοποίηση της πράξης: Λειτουργία Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 472 )

Ορισμός εκπροσώπων μετοχών και μελών στις Γενικές Συνελεύσεις Φορέων που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και των αναπληρωτών αυτών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 473 )

Εισήγηση έγκρισης 2 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 « Αντιπλημμυρικά έργα Νομού Αργολίδας ( 2017 - 2019 )» με κωδικό 2017 ΕΠ52600002
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 474 )

Εισήγηση έγκρισης 11 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 20014 ΕΠ52600002 « ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 475 )

Εισήγηση 10 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600019 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 476 )

Έγκριση 11 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015 ΕΠ52600000 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 477 )

Εισήγηση 4 ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Π. Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600023 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 478 )

Εισήγηση έγκρισης 4 ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ. Α. Π. έτους 2019 της Π. Ε. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 479 )

Εισήγηση έγκρισης 21 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600003 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 480 )

Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 4 του Π. Δ. 242 / 96 για το χρονικό διάστημα από 01 - 09 - 2019 έως 31 - 12 - 2023 για την ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 481 )

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π. Δ. 242 / 1996 /( ΦΕΚ- 179 Α΄) : « Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 482 )

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π. Δ. 242 / 1996 /( ΦΕΚ- 179 / τ. Α΄) : « Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 483 )

Έγκριση 9 ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ. Α. Π. 20 %, έτους 2019 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζινιέρης Νίκων
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 484 )

Επιπτώσεις που δημιουργεί η πτώχευση του βρετανικού τουριστικού κολοσσού Thomas Cook.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πέτρος Τατούλης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρεται λόγω απουσίας του Εισηγητή - ( αριθμ. απόφασης 485 )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia

© 2020 pna.gr. All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr