Οκτωβρίου 01, 2013

Συνάντηση εργασίας της επιτροπής συντονισμού και παρακολούθησης του προγράμματος SOILPROLIFE

Την Πέμπτη 26/9/2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης του Προγράμματος SOILPROLIFE+ (LIFEO8ENV/IT/000428) στο οποίο συμμετέχει ως ενεργός εταίρος η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του Προγράμματος, ήτοι: 1. Από πλευράς Περιφέρειας Πελοποννήσου οι κκ. Ελένη Μανωλοπούλου και Κωνσταντίνος Γαλιώτος 2. Δυο εκπρόσωποι της Περιφέρειας Σικελίας (Ιταλία) 3. Δυο εκπρόσωποι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), και 4. Δυο εκπρόσωποι του Ερευνητικού Κέντρου Πεδολογίας και Αγροβιολογίας CRA-ABP της Φλωρεντίας (Ιταλία).
Στη συνάντηση έγινε απολογισμός και αξιολόγηση του έργου των εταίρων. Αποφασίστηκε ο οδικός χάρτης καθώς και ο προγραμματισμός των νέων ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν μέχρι την επόμενη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής η οποία προβλέπεται ότι θα γίνει το Μάρτιο του 2014.
Συναποφασίστηκε επίσης η διενέργεια του πρώτου Συνεδρίου (Ημερίδας) για το Πρόγραμμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που θα γίνει στην Τρίπολη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Θα ακολουθήσουν δυο ακόμη Συνέδρια σε δυο άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Υπενθυμίζεται ότι: 1. Το Πρόγραμμα SoilProLife+ είναι ένα επιμέρους πρόγραμμα της τρέχουσας φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life+ (2007-2013) 2. Η διάβρωση των εδαφών είναι μια συνιστώσα του γενικότερου προβλήματος της υποβάθμισης των εδαφών από αποσάθρωση ένεκα ανθρωπογενών και φυσικών επιδράσεων σε συνδυασμό με τα γεωλογικά, γεωμορφολογικά, πεδολογικά, εδαφολογικά, κλιματικά και τα άλλα φυσικά, χημικά και οργανικά χαρακτηριστικά του εδάφους μιας περιοχής 3. Στο πλαίσιο του Προγράμματος εκτελούνται επιτόπου εδαφικοί έλεγχοι. Διενεργούνται δειγματοληψίες. Τα εδαφικά δείγματα μεταφέρονται στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό των τιμών των εδαφικών χαρακτηριστικών τα οποία συνιστούν παραμέτρους (inputs) στα μοντέλα διάγνωσης της τρωτότητας των εδαφών έναντι διάβρωσης και στα προσομοιώματα της στοχαστικής εκτίμησης του κινδύνου διάβρωσης (όπου σταθμίζονται και συνεκτιμώνται και πολλά άλλα στοιχεία). Με νέες τεχνολογίες GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) και Τηλεπισκόπησης παρασκευάζονται πολυθεματικοί χάρτες γεωχωρικών δεδομένων για κάθε χρήση. Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται με ειδικό λογισμικό. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται συνεχώς για την παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και αναρτώνται στο διαδίκτυο σε ειδικό ιστότοπο που θα είναι διαδραστικός και προσβάσιμος σε όλους. Με το Πρόγραμμα προσδιορίζονται τομείς κινδύνου που επιτρέπουν στο χρήστη να προσομοιώνει φαινόμενα διάβρωσης τα οποία υποβαθμίζουν το έδαφος, να εκπονεί στρατηγικές προστασίας του εδάφους και να αναλαμβάνει έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης 4. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Θεματικής Στρατηγικής για το Έδαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του σχετικής Οδηγίας-Πλαισίου που έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2013 20:48

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia

© 2020 pna.gr. All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr