Accessibility Tools

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 218

Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2023

Μαρτίου 21, 2023
Aρχίζει η προετοιμασία για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης», ώστε να «τρέξει» για ακόμη μια χρονιά, το 2023. Αν και ο Νόμος 4957/2022 (άρθρο 69) έβαλε κάποιους νέους κανόνες στη πρακτική άσκηση, αυτοί προβλέπεται να εφαρμοστούν από το επόμενο έτος (Νόμος 4975/ 2022, άρθρο 75), επομένως κατά τη διάρκεια του 2023 η υλοποίηση του έργου θα είναι ανάλογη με αυτήν των προηγούμενων ετών και θα χρηματοδοτηθεί από το ομώνυμο πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το Πολυτεχνείο Κρήτης και φέτος θα αναλαμβάνει πλήρως την αμοιβή και την ασφάλιση των φοιτητών, αλλά και την έκδοση συμβάσεων κατά το διάστημα υλοποίησης της άσκησης, επομένως δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση των φορέων. 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις Σχολές του Ιδρύματος παραμένει ίδια τα τελευταία χρόνια και έχει ως εξής:  

Σχολή 

Διάρκεια 

Σχόλια 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  

(ΜΗΧΟΠ) 

1 μήνας 

8ωρη άσκηση,  

5 μέρες την εβδομάδα ή 

 Ισοδύναμη, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης 

Δια ζώσης 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  

(ΗΜΜΥ) 

1 μήνας 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης  

(ΜΠΔ) 

2 μήνες 

Μηχανικών Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος  

(ΧΗΜΗΠΕΡ) 

2 μήνες 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

(ΑΡΧΜΗΧ) 

2 μήνες 

Σημειώνεται ότι το διάστημα άσκησης θα πρέπει να είναι συνεχές, ενώ η απασχόληση των φοιτητών πρέπει να είναι 8ωρη και πέντε μέρες την εβδομάδα ή ισοδύναμη, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες του φορέα. Επίσης, κατά κανόνα η πρακτική άσκηση υλοποιείται δια ζώσης για όλους τους φοιτητές. 
Το διάστημα υλοποίησης των ασκήσεων για τους φοιτητές του Ιδρύματος το 2023 ξεκινά από τον Μάιο του 2023ενώ όλες οι ασκήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και τα τέλη Οκτωβρίου του 2023, μια και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. 
Για να δεχτούν φοιτητές οι φορείς, θα πρέπει καταρχήν να αναρτήσουν τις σχετικές θέσεις στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ», ενώ στην περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή τους, που πλέον είναι μια γρήγορη διαδικασία, με την πιστοποίηση να γίνεται και με κωδικούς Taxisnet. Από την άλλη, όσοι φορείς έχουν αναρτημένες παλαιότερες  θέσεις πρακτικής που δεν έχουν καλυφθεί (πριν τον Οκτώβριο του 2022) είναι καλό να τις «από-δημοσιεύσουν», ώστε να μη φαίνονται πια ενεργές, ενώ αν κάποιες εξακολουθούν να ισχύουν να δημιουργηθούν νέες αντίστοιχες θέσεις με  «κλωνοποίηση». Οι «παλιές» θέσεις εντοπίζονται δυσκολότερα από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, ενώ πολλές φορές προκαλούν σύγχυση για το αν ισχύουν ή όχι. Επισημαίνεται επίσης ότι κατά την ανάρτηση θέσεων στον ΑΤΛΑΝΤΑ είναι προτιμότερο να προσδιορίζονται συγκεκριμένες Σχολές των Ιδρυμάτων στις οποίες απευθύνονται οι φορείς και όχι να αναρτώνται θέσεις που αφορούν όλους. Το Γραφείο Πρακτικής είναι διαθέσιμο να υποστηρίξει όλους τους φορείς για την εγγραφή και το έλεγχο της ορθής ανάρτησης θέσεων στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ και για τον σκοπό όλοι οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο. 
Στη συνέχεια, εφόσον συμφωνηθεί η απασχόληση ενός φοιτητή, όλοι οι φορείς πρέπει στην έναρξη και τη λήξη της πρακτικής άσκησης να δηλώσουν  την απασχόληση των φοιτητών στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ» με την υποβολή του εντύπου Ε3.5. Ακόμα και οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τη συγκεκριμένη δήλωση, αφού εισαχθούν στην πλατφόρμα με τα στοιχεία τους στο Taxisnet. Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης: https://www.tuc.gr/index.php?id=7788#c38039, ενώ το Γραφείο Πρακτικής παρέχει στους συνεργαζόμενους φορείς όλα τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για κάθε φοιτητή που πρέπει να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα, διευκολύνοντας τη διαδικασία ακόμη και για άτομα χωρίς σχετική εμπειρία.
Το επόμενο διάστημα, οι φοιτητές του Ιδρύματος θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και κατά τη διαδικασία αυτή είναι καλό να υπάρχουν ήδη αρκετές θέσεις στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ. Σε συνέχεια, λοιπόν, της πρότερης καλής  συνεργασίας με τους περισσότερους από εσάς, σας καλούμε να δώσετε και φέτος τη δυνατότητα σε φοιτητές μας να αποκτήσουν μία μικρή, αλλά σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Έτσι,  σας καλούμε να προσφέρετε θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ το συντομότερο δυνατό και ιδανικά, έως τις 31 Μαρτίουώστε να υπάρχει επαρκής αριθμός θέσεων κατά την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα ακολουθήσει προς τους φοιτητές. Διευκρινίζεται ότι θέσεις πρακτικής μπορούν να προστίθενται στον ΑΤΛΑΝΤΑ οποιαδήποτε στιγμή, άρα και μετά από την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά ένας αριθμός φοιτητών θα έχει ήδη αρχίσει να αντιστοιχίζεται σε θέσεις, οπότε οι νέες θέσεις θα απευθύνονται σε ολοένα και λιγότερους φοιτητές, με μειούμενες πιθανότητες να καλυφθούν. 
 
Προσοχή! Οι φορείς δεν δεσμεύονται δημοσιεύοντας μια θέση στον ΑΤΛΑΝΤΑ για την απασχόληση κάποιου φοιτητή, αλλά παρουσιάζουν την πρόθεσή τους για την απασχόληση φοιτητών σε ορισμένες θέσεις/αντικείμενα, ώστε αυτό να το γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Το ακριβές διάστημα της πρακτικής είναι αντικείμενο συμφωνίας με τον φοιτητή και το Ίδρυμα, ενώ προσαρμογές μπορούν να γίνουν και στο αντικείμενο απασχόλησης με την σύμφωνη γνώμη όλων των πλευρών. Μετά την συμφωνία Φορέα-Ιδρύματος για αντιστοίχιση ενός φοιτητή σε μια συγκεκριμένη θέση, υπάρχει μια προ-δέσμευση του Φορέα, η οποία οριστικοποιείται με την έκδοση της σύμβασης από το Ίδρυμα και τη υπογραφή της από όλους τους συμβαλλόμενους.
Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον Φορέα που παρέχει μια θέση που τους ενδιαφέρει, ώστε να τους είναι σαφές το αντικείμενο της θέσης, αλλά και τυχόν πρόσθετα προσόντα που απαιτείται να διαθέτουν. Ωστόσο, η τελική σύζευξη φορέων-φοιτητών είναι ευθύνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης υπό την έγκριση των καθηγητών που έχουν οριστεί ως επιστημονικά υπεύθυνοι κάθε Σχολής και συνολικά για το Ίδρυμα. Σε κάθε περίπτωση, το Γραφείο θα επικοινωνήσει μαζί σας (τηλεφωνικά το πιο πιθανόν) πριν την τελική αντιστοίχιση ενός φοιτητή σε μια θέση για την τελική επιβεβαίωση όλων των παραμέτρων απασχόλησής του (αντικείμενο εργασίας, διάρκεια, Σχολή, φοιτητής κ.α.).  
Πρόσθετες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.tuc.gr/index.php?id=7788, ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάζετε να επικοινωνείτε με το Γραφείο. Αναλυτικά, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα εδώ:  https://www.tuc.gr/index.php?id=2454

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia