Η ελληνική γέφυρα που πάει για παγκόσμια βράβευση

Μαρτίου 23, 2017
Η σπουδαιότητα της γέφυρας Τσακώνας, από τεχνολογικής και κατασκευαστικής αόψης αναδείχτηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα από την ΕΕΤΕΜ Αχαΐας.

Όπως αναφέρθηκε,έχει προταθεί από την Παγκόσμια οργάνωση Κατασκευής Γεφυρών για βράβευση, ενώ το έργο σε κάθε φάση του ήταν και μία μελέτη, τόσο επιστημονική, όσο και κατασκευαστική.

Το έργο αυτό όπως παρουσιάσθηκε και αναλύθηκε τόσο από μέρους των μελετητών όσο και από την εταιρεία, αναδεικνύει πόσο σημαντικό ήταν μετά την Γέφυρα του ¨ΡΙΟΥ¨ και αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν έχει προταθεί τυχαία από την Παγκόσμια οργάνωση Κατασκευής Γεφυρών για βράβευση.

Τέτοια έργα είναι τόσο σημαντικά από επιστημονική άποψη, όσο και από τεχνική, διότι η θεωρία συναντά την πράξη και θα πρέπει να παρακολουθούν όλοι οι Μηχανικοί την εξέλιξη της επιστήμης & της τεχνολογίας. Δεν φτάνει το πτυχίο που αποκτήσαμε, αλλά η παρακολούθηση του τρόπου κατασκευή των τεχνικών έργων και την εξέλιξη των υλικών και μέσων αυτών σήμερα.

Το έργο αυτό από μόνο του δεν είναι σπουδαίο στην κατασκευή του μόνο, αλλά και στην λειτουργία του, αφού καθημερινά το χρησιμοποιούν δεκάδες χρήστες και μέσα για την μετακίνηση τους από Κόρινθο-Καλαμάτα. Η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας, γίνεται On line παρακολούθηση όπως εξήγησε ο κ. Μάνος Λαριντζάκης, τόσο από τα γεωλογικά φαινόμενα, σεισμού, περιβαλλοντικά, καιρικά.

Image result for γεφυρα τσακωνας

Image result for γεφυρα τσακωνας

Πηγή: economy365.gr

logofootermedia