Τεχνικό πρόβλημα στη «Διαύγεια» – Τι γίνεται με τη δημοσίευση αποφάσεων

Νοεμβρίου 10, 2016
Τεχνικό πρόβλημα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δεν επιτρέπει την εμφάνιση του συνόλου των αναρτημένων πράξεων, με τη δυνατότητα αναζήτησης/εμφάνισης πράξεων να έχει προσωρινά απενεργοποιηθεί.

Για το θέμα, το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης βεβαιώνει ότι,

– Η παραπάνω δυσχέρεια, η οποία ήδη αντιμετωπίζεται, δεν μεταβάλλει τη δυνατότητα των φορέων να αναρτούν πράξεις στο σύστημα και επιπλέον δεν επηρέασε τις ήδη αναρτημένες πράξεις.

– Το σύνολο των αναρτημένων πράξεων θα επανεμφανίζεται σταδιακά στο σύστημα.

«Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο την ισχύ/εκτελεστότητα των αναρτημένων στο σύστημα πράξεων», επισημαίνει το Υπουργείο.

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia