Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού στον Δήμο Καλαμάτας

Για την εξυπηρέτηση και κάλυψη κυρίως των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, μέσω του προγράμματος Φιλόδημος II και από δημοτικούς πόρους, απαφασίστηκε η προμήθεια μηχανημάτων και  συνοδευτικού εξοπλισμού, κατά την 47η/2018 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Καλαμάτας» που εντάσσεται στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II¨.

Η εγκριθείσα κρατική χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» είναι ύψους 250.000 € και ποσόν 41.400 € προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους.

Ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι η εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ για την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με ποσό 49.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η εταιρεία Δ.Φ. Σαραντόπουλος ΑΕΒΤΕ για την προμήθεια μηχανικού σαρώθρου με το ποσόν των 159.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η μηχανική σκούπα θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό οδών και άλλων κοινοχρήστων χώρων, ενώ το τρακτέρ με καταστροφέα και άλλα παρελκόμενα για τον καθαρισμό των αγροτικών δρόμων από ανεπιθύμητη βλάστηση, κυρίως στον ορεινό όγκο του Δήμου.

3. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων και εξαρτημάτων». Προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη η εταιρεία ENVOTEC, με προσφορά 48.732 € με το ΦΠΑ έναντι τιμής μελέτης ύψους 49.699,20 € με το ΦΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα αγορασθούν 14 πολυεστερικοί υπόγειοι κάδοι για τη μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 11:51

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia