Οκτωβρίου 09, 2018

Εντατικές εργασίες στη Μικρή Μαντίνεια κοντά στο "Ακτή Ταΰγετος"

Με εντατικό ρυθμό, από δύο συνεργεία, διεξάγονται εργασίες στη Μικρή Μαντίνεια και επί του παραλιακού δρόμου Καλαμάτας - Κιτριών, ώστε να πάψουν να συσσωρεύονται τα νερά της βροχής στο κατάστρωμα της οδού κοντά στο «Ακτή Ταΰγετος».

Με την παρέμβαση αυτή της ΔΕΥΑΚ, που γίνεται στο πλαίσιο του έργου «Μικροεπεκτάσεις Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων χρήση 2017-2018», θα διοχετευθούν τα όμβρια ύδατα της ανάντη περιοχής και του δρόμου, από το ξενοδοχείο «Ακτή Ταΰγετος» έως την οδό Ανθέων, στο παρακείμενο ρέμα, νότια της οδού Ανθέων.

Θα κατασκευασθεί δίκτυο ομβρίων συνολικού μήκους 242 μέτρων, αποτελούμενο από τσιμεντοσωλήνες εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν επί μήκους 156 μέτρων τσιμεντοσωλήνες διατομής Φ800 και επί μήκους 8 μέτρων τσιμεντοσωλήνες διατομής Φ500. Επί του δικτύου θα κατασκευασθούν και τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης –ελέγχου, καθώς και 15 φρεάτια υδροσυλλογής εκατέρωθεν αυτού, για τη σωστή διοχέτευση των ομβρίων στο δίκτυο και κατόπιν στο ρέμα.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν γύρω στη μία εβδομάδα και παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του συνεργείου, για την αποφυγή ατυχήματος.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia