Ανακοίνωση για πρόσληψη 12 συμβασιούχων στον Δήμο Τριφυλίας

Απριλίου 01, 2020
Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου covid-19.

 Ειδικότερα προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

Η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων-ΠεριβάλλοντοςΑνακύκλωσης και Πρασίνου ΔΕ Οδηγών Τέσσερις (4) μήνες -3 άτομα-

Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων-ΠεριβάλλοντοςΑνακύκλωσης και Πρασίνου ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου (τσάπας) Τέσσερις (4) μήνες -1 άτομα-

Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων-ΠεριβάλλοντοςΑνακύκλωσης και Πρασίνου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Γενικ ών καθηκόντων Τέσσερις (4) μήνες -8 άτομα-

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία). Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών για τις θέσεις των οδηγών και του χειριστή μηχ. έργου. Φωτοαντίγραφο της άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανήματος έργου (τσάπας) και την άδεια οδήγησης για τη θέση του Χειριστή μηχ. Έργου (τσάπας) Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας με ισχύον Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για την θέση ΔΕ Οδηγών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 31-03-2020 έως και την 06-04-2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής: στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας, (Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2761360777- 2761360703). στα γραφεία της Δ.Ε. Φιλιατρών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2761360031). στα γραφεία της Δ.Ε. Γαργαλιάνων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2763360224-2763360211). στα γραφεία της Δ.Ε. Αετού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2765360211).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας, στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.dimostrifylias.gr. 

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia